Siirry sisältöön

Kiinteistönmääritys

Kiinteistönmääritystoimituksella selvitetään ja ratkaistaan kiinteistöön liittyvä epäselvyys (kiinteistönmuodostamislaki 101 §). Useimmiten epäselvyys on kiinteistön rajoja koskeva.

Rajankäynti

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai sen sijainnista on riitaa tai epäselvyyttä, rajamerkin ja rajan paikka selvitetään kiinteistönmääritystoimituksena tehtävällä rajankäynnillä. Tähän tarvitaan tontin omistajan tai vuokraoikeuden haltijan hakemus. Rajankäynnistä aiheutuvat kustannukset jakautuvat asianosaisten maksettaviksi heidän toimituksesta saamansa hyödyn mukaan, jolleivät asianosaiset jakamisesta toisin sovi (kiinteistönmuodostamislaki 209 §).

Rajankäyntiä voi hakea myös sellainen viranomainen, yhteisö tai muu henkilö, joka on toimillaan aiheuttanut rajamerkin häviämisen tai siirtymisen. Tällöin hakija maksaa toimituskustannukset.

Jos rajan paikasta ei ole riitaa eikä ole tarvetta merkitä sitä virallisin rajamerkein, voi tontin omistaja tai haltija tilata rajannäytön Tampereen Infran paikkatietopalveluista, puh. 050 359 8296.

Kuva: kaaviokuva tontinlohkomisen etenemisestä
Kaaviokuva toimitusprosessin kulusta