Siirry sisältöön

Kiinteistönmuodostus ja kaupanvahvistuspalvelut

Tonttijaot, kiinteistötoimitukset ja kaupanvahvistukset ovat osa maanomistajille keskeisiä palveluja mm. tontin jakamistapauksessa.

Tonttijaot ja kiinteistötoimitukset

Tonttijaot
Maanomistajan pyynnöstä laaditaan tonttijakoja asemakaavan edellyttämään tarkoitukseen.

Tontin lohkomiset
Muodostetaan hakemuksesta rakennus-, lainhuuto- ja kiinnityskelpoisia tonttikiinteistöjä. Lohkomistoimituksen yhteydessä voidaan perustaa myös rasitteita.

Rasitetoimitukset
Erillinen toimitus, jossa käsitellään kiinteistöjen välisiä rasitteita.

Kiinteistönmääritys (rajankäyntitoimitukset)
Esimerkiksi rajanpaikan määrittäminen.

Yleisen alueen lohkomiset
Yleisten alueiden lohkominen, esimerkiksi katu- tai puistokiinteistöjen muodostamiseksi.

Tontin rekisteröinti ilman toimitusta / kiinteistöjen yhdistäminen
Esimerkiksi hallinnollisesti tontin numeron muutos, tilan muuttaminen tontiksi tai kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä.

Kaupanvahvistukset

Julkinen kaupanvahvistus
Kaupanvahvistus julkisella kaupanvahvistajalla on osa kiinteistön luovutusta (mm. kauppa, lahja, vaihto), jossa luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnäollessa. Kaupanvahvistus on edellytys saannon vahvistamiseksi ja siten lainhuudon myöntämiseksi, jossa kaupanvahvistaja tekee ilmoituksen kiinteistökaupasta Maanmittauslaitokselle. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.

Kaupanvahvistajina ja lisätietojen antajina toimivat seuraavat henkilöt:

Eino Jaskari
puhelin 050 362 1150

Satu Franssila
puhelin 050 325 7457

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tampere.fi.

Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa kauppoja koko maan alueelta. Kaupanvahvistuksesta peritään lakisääteinen palkkio (120 €).

Yhteystiedot, omistajaselvitysten tilaaminen ja palaute

Annathan palautetta kiinteistönmuodostuspalveluista (lyhyt kahden kohdan kysely):

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9 - 16.