Siirry sisältöön

Tammelan täydennysrakentaminen

Tammela on lähes kahdeksan tuhannen tamperelaisen asuttama moni-ilmeinen, viihtyisä ja kehittyvä kaupunginosa Tampereen keskustassa. Tammelan kuuluisin paikka on Tammelantori, joka on koko Tampereen tärkein kauppatori. Tammelassa ovat käden ulottuvilla kaupat ja muut palvelut, julkinen liikenne, koulut ja oppilaitokset. Tammelan viherympäristöjä ovat kaupunkimaiset puistot, puistokadut ja monet asukkaiden hyvin hoitamat korttelipihat. Näsijärvi ja Kaupin ulkoilupuisto ovat kävelymatkan päässä. Tammelan rakennettu ympäristö perustuu ruutukaavaan ja koostuu monen aikaisista ja -tyylisistä rakennuksista, joista valtaosa on asuinkerrostaloja. Näiden lisäksi on useita komeita entisiä teollisuusrakennuksia ja muutamia julkisia rakennuksia.

Tammelassa ovat läsnä hyvän kaupunkiympäristön ja kaupunkielämän elementit. Silti Tammelassa on edelleenkin monia kehittämisen mahdollisuuksia. Noin kymmenen vuoden ajan Tammelan kaupunginosa on ollut yksi keskustamaisen kaupunkikehittämisen kärkihankkeista Tampereella. Yhteistyössä tammelalaisten kanssa kaupunki on tehnyt koko kaupunginosan kattavat Tammelan yleissuunnitelman, Tammelan liikenneverkkosuunnitelman, Tammelan kunnallisteknisen yleissuunnittelun, Tammelan viherrakenteen suunnitelman, Tammelan virtuaalimallin ja Tammelan energiamallinnuksen. Lisäksi on elävöitetty Tammelantoria, kehitetty maamme ensimmäistä älykkään pysäköinnin järjestelmää sekä välitetty tammelalaisille tietoa meneillään olevista ajankohtaisista hankkeista.

Yhteistyössä talo- ja kiinteistöyhtiöiden kanssa Tampereen kaupunki on tehnyt täydennysrakentamiseen johtaneita korttelisuunnitelmia ja asemakaavamuutoksia. Täydennysrakentamisen suunnittelua ja kaupunkitilan kehittämistä koordinoi Tampereen kaupunki. Uusien asuntojen ja asukkaiden lisäksi tavoitteena on Tammelan kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja kaupunkikuvan parantaminen. Suunnitelmien toteuttamisessa ovat avainasemassa taloyhtiöt ja kiinteistöjen omistajat, joille täydennysrakentaminen on vapaaehtoista. Kaupunki tarjoaa korttelitason suunnitteluapua, taloudellisia kannustimia, taloyhtiöyhteistyötä, neuvontaa ja mahdollisuuden toimijoiden verkottumiseen Tammelan yhteistyöryhmän toiminnan kautta.

Kokonaisvaltaisen kaupunkikehittämisen, hyvän yhteistyön ja aktiivisten talo- ja kiinteistöyhtiöiden ansiosta Tammelan täydennysrakentaminen on edennyt hyvin. Kaupunginosan asukasluku on kasvanut ripeästi ja monia yksityisiä täydennysrakentamishankkeita on vireillä. Koko keskustan asukkaista miltei viidennes asuu Tammelassa. Tammela on hyvää vauhtia muuttumassa aktiiviseksi ja houkuttelevaksi osaksi Viiden tähden keskustaa. Tulevien vuosien tärkeimpiä tehtäviä Tammelassa on torin kokonaisvaltainen kehittäminen.

Ajankohtaista: Tammelan virtuaalimalli on julkaistu

 • havainnollistaa tulevaisuuden kaupunkikehitystä kolmiulotteisesti ja maassamme uudella tavalla
 • on suunnittelun apuväline täydennysrakentajille ja kaupunkikehittäjille
 • kaupunki kehittänyt yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa 2018-2020
 • esitelty Tammelan yleisötilaisuuksissa, taloyhtiöilloissa ja taloyhtiötapaamisissa 2018-2019
 • kaupungin hankkeissa ja yhteistyöhankkeissa käytettävissä kaupungin 3D-luolassa (Galleria Nottbeck)
 • yksinkertaistettu helppokäyttöisen verkkoversion koekäyttö 6-8/2020, tämän jälkeen päivityksiä säännöllisesti ja tarvittaessa

Täydennysrakentaminen

Tammelassa täydennysrakentamista edistetään seuraavista syistä:

 • kaupunki Tammelan ympärillä laajenee ja keskusta tiivistyy
 • Tammelan painoarvo osana Tampereen keskustaa ja joukkoliikennevyöhykettä kasvaa
 • Tammelan rakennuskantaa peruskorjausiässä, taloyhtiöille lisärakentamisesta remonttirahaa
 • täydennysrakentamisen yhteydessä mahdollista lisätä katu- ja kaupunkikuvan viihtyisyyttä
 • Tampereen kaupungin tavoitteena 15 000 uutta asukasta keskustaan 2015-2030 ja tästä 2500 Tammelaan

Kaupunki kannustaa täydennysrakentamiseen ja auttaa suunnittelussa:

 • Tammelan yleissuunnitelma (2012) on pohjana korttelikehittämiselle ja täydennysrakentamiselle
 • kaupunki koordinoi korttelitason suunnitelmia (tehty 4kpl), joista apua taloyhtiöiden ja kiinteistöjen omalle suunnittelulle
 • kaupunki tekee täydennysrakentamiseen liittyvää yhteistyötä mm. Tampereen yliopistojen ja muiden julkisesti rahoitettujen kehittämishankkeiden kanssa
 • kaupunki tarjoaa taloudellisia kannustimia asuntokortteleiden täydennysrakentamiseen
 • kaupunki tarjoaa neuvontaa ja yhteistyöverkostoja
 • kaupunki edistää Tammelan liikenne- ja pysäköintiolosuhteiden sekä kunnallistekniikan ja viherympäristön kehittämistä

Tammelan energiamallinnus taloyhtiöiden tueksi:

 • tekeillä 2020-2021 oleva kehitystyö yhteistyössä Kestävä Tampere –kehitysohjelman ja Ekokumppanit Oy:n kanssa
 • jatkoa Tammelan aikaisemmille energiahankkeille ja taloyhtiöiden toteutuksille
 • vuonna 2020 valmistuu koko kaupunginosan kattava, edistyksellisin menetelmin tehty laskennallinen esiselvitys
 • vuonna 2021 taloyhtiöille käytännön neuvontapalveluja energiakorjauksiin liittyvissä asioissa

Tammelan älykäs pysäköintijärjestelmä: Smart Park Tammela

 • Smart Park Tammela on käynnissä oleva kehitystyö yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Finnpark Oy:n kanssa
 • tavoitteena yleisten ja yksityisten parkkipaikkojen digitaalinen yhteisjärjestelmä
 • tavoitteena saada ensimmäinen kokeilu käyntiin Tammelassa vuoden 2020 aikana
 • jatkossa tavoitteena yksityisten kiinteistöjen vapaaehtoinen osallistuminen järjestelmään
 • myöhemmin mahdollisuus laajempaan soveltamiseen muualla keskustassa

Tammelan yhteistyöryhmä

 • toiminut useita vuosia jatkaen aikaisempaa Tammelan seurantaryhmän toimintaa
 • organisoi kaupungin ja tammelalaisten toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista
 • järjestää taloyhtiöiltoja, opintomatkoja, kaupunkisuunnittelukahviloita ja muita tilaisuuksia Tammelalle ajankohtaisista aiheista
 • tekee kaupungille kehittämisaloitteita, joista toteutuneita esimerkiksi väliaikainen P-Peltokatu, Tammelantorin torilava tapahtumineen
 • keskustelee kaupunginosan ajankohtaisista hankkeista ja esittää näkemyksiä
 • toimintaa ideoi ja koordinoi yhteistyöryhmän puheenjohtajisto

Tammelan taloyhtiöyhteistyö

 • seuraava Tammelan taloyhtiöilta to 26.11.2020 klo 17-19 Galleria Nottbeckissa (koronavaruksella), kutsut isännöitsijöille ja hallitusten puheenjohtajille postitetaan syksyllä, järjestää Tammelan yhteistyöryhmä
 • osana Tammelan energiamallinnuksen hanketta suunnitteilla energiakorjauksiin liittyvää neuvontaa taloyhtiöille vuonna 2021

Tammelan kehityksen seuranta

 • Tammelan kehittymistä ja nykytilaa voi tarkastella Tampereen keskustan seurantajärjestelmässä
 • Tammelan omat tilastoluvut ja karttaotteet saa esiin käyttämällä rajaustyökalua

Tammelan yleissuunnitelma

Tammelan yleissuunnitelma on pohjana korttelisuunnitelmille, asemakaavamuutoksille, täydennysrakentamiselle ja kaupunkiympäristön kehittämiselle.

Tammelan korttelisuunnitelmat

Kaupungin teettämät korttelisuunnitelmat tarkentavat Tammelan yleissuunnitelmaa. Ne ovat pohjana asemakaavamuutoksille ja täydennysrakentamiselle. Taloyhtiöt ja kiinteistöt ovat mukana suunnitelmien laadinnassa. Korttelisuunnitelmien toteuttaminen on vapaaehtoista.

Muut suunnitelmat ja selvitykset

Karttoja ja ilmakuvia

Kaupunkimallivideo

Tammelaa koskevat kaavat

Yhteyshenkilöt

Viiden tähden keskusta
Hankekehityspäällikkö
Minna Seppänen
puhelin +358 40 150 9857

Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin +358408063080

Viheralueet ja hulevedet
Suunnittelupäällikkö
Timo Koski
puhelin +358503457568

Rakennusvalvonta
Lupa-arkkitehti
Minna Järvinen
puhelin 040 806 2441

Kiinteistötoimi
Maankäyttöpäällikkö
Heli Toukoniemi
puhelin 040 806 4007

Liikennesuunnittelu
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104