Siirry sisältöön

Tohlopin Käräjätörmän alueen pohjoisosa

Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän suunnittelukilpailu järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailuna talvella 2016-2017. Kilpailun järjestivät Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus ARA, Tampereen kaupunki sekä alueen toimijat Kotipirtti ry ja Tampereen Vuokratalosäätiö sr. Kilpailulla haettiin Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmalle valtakunnallista palvelukorttelipilottia. Kilpailun tarkoituksena oli löytää ratkaisu Tohlopin Käräjätörmän alueen pohjoisosan suunnittelun ja osin myös rakentamisen pohjaksi. Alueella sijaitsee tällä hetkellä Kotipirtin palvelutalo ja Tampereen Vuokratalosäätiön asuinkerrostaloja.

Kilpailu oli muodoltaan kutsukilpailu. Kilpailuun haki mukaan 23 työryhmää, joista mukaan kutsuttiin neljä. Työryhmillä tuli olla ikääntyneiden asumisen referenssejä ja niissä tuli arkkitehtisuunnittelijoiden lisäksi olla mukana ikääntyneiden asumisen asiantuntijoita. Suurin painoarvo työryhmien arvioinnissa annettiin suunnittelukilpailuun valmistavalle kirjalliselle tehtävälle. Työryhmien tehtävänä oli visioida, minkälainen on tulevaisuuden monisukupolvinen yhteisökylä ja minkälaista erilaisten asukkaiden arki siellä on.

Palkintolautakunta päätti myöntää kaksi ensimmäistä palkintoa, jotka vastaavat eri osiltaan parhaiten kilpailuohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin.

Voittajatyöt olivat Uki Arkkitehdit Oy:n "Punos" ja Optiplan Oy:n "Sydän". Palkintolautakunta suositteli, että molempien voittajaehdotusten parhaita puolia hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa. Asemakaavoitusta on viety eteenpäin yhteistyössä suunnittelukilpailun molempien voittajatiimien kanssa. Asemakaava-alueen luoteisosan (palvelukortteli) ratkaisu perustuu Punos-ehdotukseen. Muilta osin kaavallinen ratkaisu perustuu Sydän-ehdotukseen.

Voittajatyöt

Uki Arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotus ”Punos” havainnekuvassa.
Kilpailuehdotus "Punos"
Optiplan Oy:n kilpailuehdotus ”Sydän” havainnekuvassa.
Kilpailuehdotus "Sydän".