Siirry sisältöön

Tesoman elinkaarikorttelin kilpailu

Kilpailun voittaja julkistettiin kesäkuussa 2016. Tuomaristo valitsi voittajaksi yksimielisesti ehdotuksen "Kohtaaminen". Tuomaristo katsoi, että ehdotus tarjoaa hyvät lähtökohdat jatkokehittämiselle ja korttelista muodostuu toteuttamiskelpoinen ja monin tavoin kilpailulle asetettuja tavoitteita toteuttava kokonaisuus.

Kilpailun kohteena oli Ristimäen kaupunginosan asuinkerrostalojen korttelialueen tontit 3813-2, 3 ja 4. Tarkoituksena oli löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät kilpailukorttelin laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen ja joiden kanssa kaupunki jatkaa alueen kehittämistä. Kilpailun tarkoituksena oli saada aikaan ratkaisu, jolla tonteille toteutetaan alueen asuntotarjontaa monipuolistava, kaupunkikuvaa kohentava sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen asuinrakennusryhmä nykyisen terveysaseman tontille.

Vastaukset kysymyksiin
Kilpailijoilla oli mahdollisuus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja 23.3.2016 saakka. Kilpailua koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset löytyvät alla olevista liitteistä.

Infotilaisuus 11.3.
Kilpailua koskeva infotilaisuus pidettiin 11.3. Galleria Nottbeckissä. Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät alla olevista liitteistä.

Kilpailuasiakirjat