Siirry sisältöön

Tesomajärven korttelikilpailu

Tampereen kaupunki järjestää korttelikilpailun käytöstä poistuneen Tesomajärven koulun tontille.

Kilpailun tarkoituksena on löytää alueelle kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukas ratkaisu, joka mahdollistaa ja kohtuuhintaisen omistusasumisen. Alueelle tavoitellaan erityisesti perheille sopivaa asumista. Kilpailu järjestetään osana alueen uuden asemakaavan laadintaa.

Kilpailu on avoin työryhmille, jotka kykenevät toteuttamaan esittämänsä kilpailukohteen. Kilpailuun osallistuvilta työryhmiltä pyydetään lisäksi hintasitoumus kohdekorttelista, jolla sitoudutaan myymään toteutettavat asunnot.

Kilpailussa palkitaan 1-3 kilpailuehdotusta, joiden tekijöille luovutetaan rakennusoikeutta asemakaava-alueelta.

Tarkemmat kilpailua koskevat ohjeet ja säännöt löytyvät kilpailuohjelmasta, joka on ladattavissa tältä sivulta.

Kilpailun infotilaisuus järjestettiin Frenckellin auditoriossa 6.6.2019 klo 10-11.

Kilpailun tulos

Kilpailun tulos julkistettiin 11.10.2019. Kilpailun voittajaksi valittiin tuomariston yksimielisellä päätöksellä ehdotus "OmaSomaTesoma". Muita palkintoja ei jaettu.

Kilpailuehdotukset

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä kaksi kilpailuehdotusta, joihin voi tutustua alla. Kilpailuehdotuksia oli mahdollista kommentoida ja kilpailutyöt olivat myös esillä Tesoman yhteisökahvila OmaNaapurissa (Tesoman hyvinvointikeskus, Tesomankatu 4 A, 1. krs.) 20.9. - 4.10.2019 välisenä aikana.

OmaSomaTesoma (voittaja)

OmaSomaTesoma-korttelisuunnitelma vahvistaa Tesoman kaupunkirakenteen näkymälinjoja ja reittejä mukailemalla maastonmuotoja ja nykyisen rakennuskannan suuntia. Kahden korttelialueen väliin muodostuva laaja viherväylä säilyttää yhteyden olemassa olevan asuinalueen ja Tesomanpuiston välillä. Uudisrakennusten puhtaaksimuuratut tiilijulkisivut mukailevat Tesomalle tyypillistä värimaailmaa vaaleilla sävyillä sekä vaihtelevilla tehostevärikentillä.

Uudiskortteleiden kaupunkikuvallinen rytmi muodostuu kerrostalopareista, jotka ovat kytketty toisiinsa yhteisöterasseilla. Rakennusten väleissä mutkittelee korttelit ja yhteisöterassit yhdistävä elämyspolku, jonka varrelle sijoittuvat aktiiviset piha-alueet ja yhteistilat. Polku johtaa kohdekorttelin keskellä sijaitsevaan suureen yhteisöpihaan, jota lännessä rajaavat matalammat puurakenteiset kerrospientalot.

Asunnot ovat reilun kokoisia, ja niissä kaikissa on lasitetut parvekkeet. Kerrostalojen perheasunnoista on mahdollista erottaa sivuasunto.

Suunnitteluratkaisujen rationaalisuus, normaali kerroskorkeus sekä rakennusteknisesti yksinkertaiset julkisivut mahdollistavat kohtuuhintaisen toteutuksen. Rakennuksissa pyritään mahdollisimman energia- ja ekotehokkaisiin ratkaisuihin tilankäytön, lämmityksen, ilmanvaihdon sekä valaistuksen osalta. Rakennukset ovat Joutsenmerkki-tuotantoa.

Kilpailuehdotus

Löylynlyömät

Tesomajärven korttelikilpailun kohdekorttelin suunnittelussa on panostettu erityisesti alueen asukkaiden yleiseen viihtyvyyteen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tesomajärven suuntaan avautuva sauna- ja kerhorakennus toimii koko alueen sosiaalisena keskipisteenä ja kohtaamispaikkana. Korttelirakennuksen käyttöä monipuolistavat ympärivuotinen avantouintimahdollisuus, sekä rakennukseen sijoitetut kerhotila sekä kuntosali. Sauna voi toimia myös ns. yleisen saunan periaatteiden mukaisesti.

Korttelin kolmen kerrostalon kokonaisuus sisältää perheasuntoja, mutta tämän lisäksi voidaan painottaa tarvittaessa myös pienempää asuntojakaumaa. Asunnoista avautuvat näkymät on pyritty saamaan mahdollisimman tasapuolisiksi ja kaikista asunnoista onkin avarat näkymät, joko Tesomajärvelle tai puistoalueelle.

Ajoneuvoliikenne tapahtuu alueen halki johtavan itä-länsisuuntaisen pääkadun kautta, jota tukee monipuolinen virkistysreiteille- ja alueille johtava kevyenliikenteenväylästö.

Kilpailuehdotus

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kilpailukysymyksille on kaksi määräaikaa:
17.6.2019 mennessä jätettyihin kysymyksiin julkaistaan vastaukset viimeistään 24.6.2019 ja 12.8.2019 mennessä jätettyihin kysymyksiin vastaukset julkaistaan 19.8.2019 mennessä kilpailun verkkosivuilla.

Tarkemmat ohjeet kysymysten jättämiseen löytyvät kilpailuohjelmasta.

Kilpailun aikataulu

  • 6.6.2019 Kilpailu alkaa ja kilpailuohjelma esitellään infotilaisuudessa
  • 17.6.2019 Kilpailukysymysten jättöaika 1 päättyy
  • 24.6.2019 Vastaukset 17.6 mennessä jätettyihin kilpailukysymyksiin
  • 12.8.2019 Kilpailukysymysten jättöaika 2 päättyy
  • 19.8.2019 Vastaukset 12.8 mennessä jätettyihin kilpailukysymyksiin
  • 16.9.2019 Kilpailuaika päättyy
  • 11.10.2019 Kilpailun ratkaisu

Kilpailuasiakirjat