Siirry sisältöön

Onkiniemen kulttuurikorttelin tontinluovutuskilpailu

Onkiniemen aluetta ilmasta nähtynä.

Kilpailu on päättynyt. Tuomaristo päätti ettei voittajaa valita, koska kilpailuun osallistui vain yksi ehdotus. Ehdotuksessa oli tuomariston mukaan paljon hyvää, mutta se poikkesi liikaa annetuista reunaehdoista ja periaatteista, eikä esitetty konseptin toteutus ei täyttänyt kilpailulle asetettuja tavoitteita.

Kilpailun tuloksesta julkaistiin myös tiedote:

Tampereen kaupunki järjesti tontinluovutuskilpailun Onkiniemen vanhojen tehdasrakennusten myymiseksi sekä kehittämiseksi. Kilpailu alkoi 15.3.2019. Kilpailuehdotuksiin oli mahdollisuus liittää myös viereisten asumiselle ajateltujen uudisrakennusten suunnittelu.

Onkiniemessä on kaksi vanhaa tehdasrakennusta, joiden pinta-ala on noin 12 500 kerrosneliömetriä. Kilpailuun kuuluva alue on 1,8 hehtaarin laajuinen.

Särkänniemen kupeessa sijaitseviin entisiin Suomen Trikoon rakennuksiin haettiin kilpailulla ratkaisua, joka säilyttäisi kulttuuritoimintaa alueella. Samalla halutaan mahdollistaa alueen lisärakentaminen korkeatasoisesti ja ympäristöön sopivalla tavalla.

Kilpailussa haettiin kaupallista konseptia alueen toimintaan. Kilpailussa etsittiin tapaa vuokrata tilaa kohtuuhintaan suoraan kulttuuritoimijoille sekä Tampereen kaupungille ja Ateljeesäätiölle. Toimintamallin tulee edistää omaehtoista ja ei-kaupallista kulttuuritoimintaa järjestävien yhteisöjen, sekä luovien alojen ja pienyrittäjien toimimista kiinteistössä osana kaupallista muuta toimintaa.

Kilpailu tähtäsi tontinluovutukseen täydennysrakentamista varten. Valitulla kehittäjällä on mahdollisuus laajentaa nykyisiä rakennuksia sekä rakentaa kolme uutta asuinrakennusta kortteliin.

Alueella olevat rakennukset on tarkoitus myydä kunnostus- ja vuokrausvelvoitteilla myöhemmin vahvistuvan asemakaavan käyttötarkoituksen mukaisesti. Tehdaskiinteistön ostaja saa rakennettavakseen kortteliin kaavoitettavat asunnot. Voittajalla on myös mahdollisuus vuokrata alueelle kilpailun jälkeen asemakaavoitettavat asuinrakennustontit.

Kilpailuehdotuksen laadinnassa tuli huomioida tulevat asiakasryhmät, rakennusten nykyiset käyttäjät, alueelle sijoittuvat palvelut sekä mahdolliset yhteistyötahot.

Rakennushanke ja alueen kehittäminen tulee organisoida siten, että nykyisten ja tulevien vuokralaisten ja hankkeesta kiinnostuneiden kaupunkilaisten näkemykset ja mielipiteet tulevat kuulluksi.

Kilpailijoiden tuli sisällyttää toimintasuunnitelmaan esitys siitä miten kaupungin julkisen taiteen periaatteita tullaan toteuttamaan alueella. Tämä voi tapahtua tukemalla omaehtoisen kulttuuritoiminnan toimintamahdollisuuksia alueella.

Kilpailussa haettiin usean yrityksen ryhmittymiä, joissa on monipuolista osaamista. Kilpailuehdotukset tuli jättää viimeistään 26.6.2019. Tavoitteena oli ratkaista kilpailu lokakuussa 2019.

Kilpailuseminaari 2.4.2019

Kilpailijoille järjestettiin kilpailuseminaari sekä tutustuminen Onkiniemen Tehdasrakennukseen sekä Voimalaan 2.4.2019 kello 13. Tilaisuus alkaa seminaarilla Särkänniemen Planetaariossa, osoitteessa Laiturikatu 1, Tampere.

Kilpailutiedote

Kilpailusta on julkaistu myös tiedote. Sen voi avata alla olevasta linkistä.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailusta voi esittää kysymyksiä 15.4.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Viestin aiheeksi tulee laittaa "Onkiniemen kilpailu".

Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika15.3.-26.6.2019
Kilpailun julkaisu 15.3.2019
Kilpailuseminaari 2.4.2019
Kysymysten lähettäminen 15.4.2019
Vastauksien julkaisu 26.4.2019
Ehdotusten sisäänjättö 26.6.2019
Tulosten julkistaminen (arvio) lokakuu 2019

Kilpailuasiakirjat

Kilpailuasiakirjoihin kuuluvat kilpailuohjelma ja sen liitteet.

Liitteet 27-32 tulee tilata kilpailun sihteeriltä osoitteesta [email protected] Viestin aiheeksi tulee laittaa "Onkiniemen kilpailu"

Liite 27 kuntotutkimus

Liite 28 Onkiniemen Trikoon tehdasrakennuksen ja voimalaitoksen rakennetekninen selvitys ja haitta‐ainetutkimus säilytettävien rakenteiden osalta

Liite 29 rakennekuvat

Liite 30 haitta‐ainekartoitus

Liite 31 asbesti‐ ja haitta‐ainekartoituksia

Liite 32 asbestikorjausaineisto

Liitteet 27-32 tulee tilata kilpailun sihteeriltä osoitteesta [email protected]. Viestin aiheeksi tulee laittaa "Onkiniemen kilpailu".

Lisätietoja

Kilpailusihteeri
Kimmo Ylä-Anttila
sähköposti [email protected]