Siirry sisältöön

Särkänniemen alue

Särkänniemen alueen yleissuunnitelman aluerajaus, kuva © 2012 BLOM

Alueen suunnittelussa pyritään siihen, että Särkänniemen, Onkiniemen, Mustalahden ja Kortelahden alue olisi paremmin Tampereen keskustaan kytkeytynyt, jalan ja pyörällä saavutettava virkistyksen, matkailun, palvelujen ja asumisen sekoittunut alue.

Asemakaavamuutoksella pyritään hyödyntämään alueen keskeistä sijaintia Tampereen keskusta-alueella ja Näsijärven rannalla sekä mahdollistamaan eri toimijoiden ja yritysten toiminnan laajentuminen ja kehittyminen.

Onkiniemen kulttuurikorttelin tontinluovutuskilpailu

Tampereen kaupunki järjestää suunnittelu- ja toteutuskilpailun Onkiniemen tehdasrakennusten myymiseksi sekä kehittämiseksi alueen asemakaavoituksen luonnosvaiheessa. Kilpailuaika on 15.3. - 26.6.2019.

Asemakaavoitus

Asemakaavamuutos koskee Särkänniemessä sijaitsevaa Särkänniemen huvipuistoaluetta ja Sara Hildenin museon aluetta, Onkiniemen entistä tehdasaluetta, Kortelahtea ja Mustalahden satama-aluetta sekä Rantaväylän tiealuetta.

Nähtävillä olleet asemakaavaluonnokset

Huvipuistoalueen, Sara Hildenin museon alueen, Onkiniemen entisen tehdasalueen, Mustalahden sataman, Kortelahden ja Rantaväylän tiealueen asemakaavan (8663) valmisteluaineisto oli nähtävänä 14.12.2018 saakka.

Alueen kaavaluonnoksia esiteltiin Särkänniemen Planetaariossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa 22.11.2018.

Yleisötilaisuus asemakaavoituksesta 7.6.2018

Amurin yleissuunnitelman sekä Särkänniemen asemakaavan nro 8663 suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 7.6.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 12.10.2017 saakka. Siitä järjestettiin yleisötilaisuus 3.10.2017.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Yleissuunnitelma

Särkänniemen alueen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi loppuvuodesta 2014, suunnitelma valmistui helmikuussa 2016.

Yleissuunnitelma laadittiin yhteistyössä Särkänniemen alueen toimijoiden, käyttäjien ja lähialueiden asukkaiden kanssa. Suunnittelussa hyödynnettiin myös keskustan yleiskaavatyön yhteydessä v. 2013 internetkyselyllä kaupunkilaisilta kerättyjä näkemyksiä alueen kehittämistarpeista.

Yleissuunnitelmaluonnos

Särkänniemen alueelle laadittavan maankäytön yleissuunnitelman luonnosvaihtoehdot ja niihin liittyvät aineistot olivat nähtävänä 19.10 - 6.11.2015. Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehdoista järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 20.10. Särkänniemen Planetaariossa.

Lisätiedot

Hankekehityspäällikkö
Manu Lainio
puhelin 041 730 3346

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860