Siirry sisältöön

Tampereen taidemuseo ja Pyynikintori

Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin alueen kehittämistä on lähdetty viemään eteenpäin, sillä yhdessä kohteet muodostavat läntiseen keskustaan huomattavan julkisen tilan kokonaisuuden. Ne ovat kulttuurihistoriallisesti läntisen keskustan tunnetuimpia kaupunkitiloja. Pyynikintori on toiminut kauppapaikkana jo 1800-luvulla. Se on Laukontorin ja Keskustorin lisäksi yksi Tampereen keskustan kaupunkiaukioista. Tampereen Taidemuseo on Carl Ludwig Engelin suunnittelema entinen viljamakasiini ja kaupungin kolmanneksi vanhin rakennus. Se on valmistunut vuonna 1838 ja toiminut museokäytössä vuodesta 1931.

Taidemuseon toiminta on vuosien saatossa kasvanut ja toimiakseen museo tarvitsee lisää tilaa näyttelyiden toteuttamiseen. Pyynikintorin kehittämisellä halutaan lisätä alueen käyttöä ja päivittää kaupunkiaukio vastaamaan uusia tarpeita. Pyynikintorille sijoittuu yksi raitiotielinjan kääntöpaikoista, jolloin sen merkitys joukkoliikenteen solmukohtana korostuu. Pyynikintorin ympäristö saa uutta virtaa lähiliikennettä käyttävistä kaupunkilaisista, ja alueen tulee palvella sujuvasti sekä matkustavia kaupunkilaisia että lähialueen asukkaita.

Pyynikintoria ympäröivät rakennukset ja niiden liiketilat, oppilaitokset, läheinen urheilukenttä ja uusi taidemuseo luovat torille toiminnallisen kehyksen. Lisäksi alueelle tavoitellaan ympäristöön sopivaa asuin-, liike ja toimistorakentamista museon uudisrakennuksen tontille ja Heinätorin ja Heinäpuiston alueelle sekä kilpailualueen itäpuolella olevalle nykyiselle pysäköintialueelle. Alueen paikoitus on tarkoitus järjestää torin alle.

Tampereen taidemuseon alueen asemakaavoitus

Tampereen taidemuseon lisärakentamiseen ja Pyynikintorin ympäristön täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavan muutostyö on alkanut. Asemakaavan laadinta on vuoden 2020 kaavoitusohjelmassa.

Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 10.6.–5.8.2021. Nähtävillä oli kaksi erilaista vaihtoehtoa kaavaluonnoksesta, joista kerättiin valmisteluvaiheen palautetta. Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Liven välityksellä maanantaina 21.6.2021 klo 16.30 alkaen.

Taidemuseon ja Pyynikintorin alueen suunnittelukilpailu

Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin kehittämisestä toteutettiin kansainvälinen suunnittelukilpailu. Tulokset julkistettiin vuonna 2017 ja kilpailun voitti työ nimeltä "Siilo" (Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy).

Kilpailulla haettiin kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia ideoita Pyynikintorin kehittämiseksi korkeatasoisena ja elinvoimaisena julkisena kaupunkitilana, jolla lisätään Taidemuseon tunnettuutta ja kaupungin vetovoimaa. Kilpailun tarkoituksena oli myös löytää ratkaisu Tampereen taidemuseon laajennukseen.

Kuva: VisitTampere/Laura Vanzo

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Tampereen taidemuseon alueen kehittämisestä
Hankekehityspäällikkö
Mikko Siitonen
puhelin +358 417303249
sähköposti [email protected]