Siirry sisältöön

Läntinen keskusta

Tampereen läntinen keskusta on runsas työpaikkojen, palveluiden, kulttuurin ja asumisen alue. Kaupungin tiivistyessä ja uuden raitiotien lisätessä keskustan saavutettavuutta, on läntisen keskustan eteenpäin vieminen tärkeää. Läntisen keskustan kehittäminen edesauttaa tasapainottamaan keskustan rakenteita kokonaisuutena. Se mahdollistaa täydennysrakentamista, viherverkkoyhteyksien parantamista, liikkumisen sujuvuutta ja liike-elämän mahdollisuuksien kasvattamista.

Läntinen keskusta on osa Tampereen keskustan kehittämisen kokonaisuutta, jota toteuttaa Viiden tähden keskusta kehitysohjelma.

Läntisen keskustan visio 2040

Läntisen keskustan vision teemat ja alustavat toimenpide-ehdotukset julkistettiin 30. syyskuuta. Vision toimenpide-ehdotuksia vievät eteenpäin niin yksityiset toimijat kuin Tampereen kaupunki. Visio esitellään kaupunginhallitukselle, jonka jälkeen toteutetaan kaupungin osuuksien toimenpidesuunnitelma osaksi Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaa. Toimenpidesuunnitelmaan valitaan ehdotukset, jotka mahdollisesti voitaisiin toteuttaa ja täydentävät jo käynnissä olevia kehityshankkeita ja suunnitelmia. Visio ei ole kaupungin virallinen asiakirja, vaan toimii puheenvuorona läntisen keskustan suurista kehittämisen linjoista.

Visiosta kehitysehdotuksineen valmistuu loppuvuodesta laajempi ja tarkennettu raportti, joka sisältää kaikki kehittämisen toimenpide-ehdotukset ja tarkemmat suunnitelmat.

Vision teemat ja kehittämisehdotukset luettavissa alla olevasta liitteestä. Julkistustilaisuus ja vision laajempi esittely ovat katsottavissa tallenteena alla olevasta linkistä. Suomeksi tekstitetty tallenne julkaistaan kahden viikon kuluessa.

Läntisen keskustan visiotyö

Läntisen keskustan visiotyö käynnistettiin helmikuussa 2020. Visiotyöllä on selvitetty Tampereen keskustassa tapahtuvia kaupunki-, liikenne- ja toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia läntiseen ydinkeskustaan. Visiotyössä on tunnistettu alueen vahvuuksia ja muutostarpeita sekä saatu uusia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia läntisen keskustan kehittämiseksi vuoteen 2040 mennessä.

Visiotyö toteutettiin vuorovaikutteisella menetelmällä. Suunnittelussa mukana ovat olleet niin tamperelaiset, sidosryhmät, taloyhtiöt kuin kiinteistöjen omistajat. Työtä ovat johtaneet ja vision ovat koostaneet kansainväliset asiantuntijat JTP ja Von Zadow suunnittelutoimistoista.

Läntisen keskustan visio on Tampereen kaupungin ja kiinteistönomistajien yhteinen tavoite läntisen keskustan kehittämiseksi. Mukana ovat D-Kulma Oy, eQ Kiinteistörahastot, Finnpark Oy, Lahtiset Yhtymä, Metsä Board, Pirkanmaan Osuuskauppa, Sponda Oyj, Särkänniemi Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Tampereen Vuokratalosäätiö sr, Varma / Finlaysonin alue sekä Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta ja Raitiotie -kehitysohjelmat.

Kuva: VisitTampere/Laura Vanzo

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja läntisen keskustan kehittämisestä ja visiotyöstä:
Hankekehityspäällikkö
Mikko Siitonen
puhelin +358 417303249
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]