Siirry sisältöön

Läntinen keskusta

Tampereen läntinen keskusta on runsas työpaikkojen, palveluiden, kulttuurin ja asumisen alue. Kaupungin tiivistyessä ja uuden raitiotien lisätessä keskustan saavutettavuutta, on läntisen keskustan eteenpäin vieminen tärkeää. Läntisen keskustan kehittäminen edesauttaa tasapainottamaan keskustan rakenteita kokonaisuutena. Se mahdollistaa täydennysrakentamista, viherverkkoyhteyksien parantamista, liikkumisen sujuvuutta ja liike-elämän mahdollisuuksien kasvattamista.

Läntinen keskusta on osa Tampereen keskustan kehittämisen kokonaisuutta, jota toteuttaa Viiden tähden keskusta kehitysohjelma.

Läntisen keskustan visio 2040

Läntisen keskustalle toteutettiin visio vuoden 2020 aikana. Työssä tunnistettiin alueen vahvuuksia ja muutostarpeita sekä saatiin uusia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia läntisen keskustan kehittämiseksi vuoteen 2040 mennessä. Läntisen keskustan vision teemat ja alustavat toimenpide-ehdotukset julkistettiin 30. syyskuuta.

Vision toimenpide-ehdotuksia vievät eteenpäin niin yksityiset toimijat kuin Tampereen kaupunki. Visio esitellään 2021 kaupunginhallitukselle, jonka jälkeen toteutetaan kaupungin osuuksien toimenpidesuunnitelma osaksi Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaa. Toimenpidesuunnitelmaan valitaan ehdotukset, jotka mahdollisesti voitaisiin toteuttaa ja täydentävät jo käynnissä olevia kehityshankkeita ja suunnitelmia. Visio ei ole kaupungin virallinen asiakirja, vaan toimii puheenvuorona läntisen keskustan suurista kehittämisen linjoista.

Visio toteutettiin vuorovaikutteisella menetelmällä. Suunnittelussa mukana ovat olleet niin tamperelaiset, sidosryhmät, taloyhtiöt kuin kiinteistöjen omistajat. Työtä ovat johtaneet ja vision ovat koostaneet kansainväliset asiantuntijat JTP ja Von Zadow suunnittelutoimistoista.

Vision teemat ja kehittämisehdotukset ovat luettavissa loppuraportista. Julkistustilaisuus ja vision laajempi esittely ovat katsottavissa tallenteena alla olevasta linkistä.

Kuva: VisitTampere/Laura Vanzo

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja läntisen keskustan kehittämisestä ja visiotyöstä:
Hankekehityspäällikkö
Mikko Siitonen
puhelin +358 417303249
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]