Siirry sisältöön

Läntinen keskusta

Tampereen läntinen keskusta on runsas työpaikkojen, palveluiden, kulttuurin ja asumisen alue. Kaupungin tiivistyessä ja uuden raitiotien lisätessä keskustan saavutettavuutta, on läntisen keskustan eteenpäin vieminen tärkeää. Läntisen keskustan kehittäminen edesauttaa tasapainottamaan keskustan rakenteita kokonaisuutena. Se mahdollistaa täydennysrakentamista, viherverkkoyhteyksien parantamista, liikkumisen sujuvuutta ja liike-elämän mahdollisuuksien kasvattamista.

Läntinen keskusta on osa Tampereen keskustan kehittämisen kokonaisuutta, jota toteuttaa Viiden tähden keskusta kehitysohjelma.

Aleksis Kiven kadun ja Kuninkaankadun kesäkadut

Läntisellä keskusta-alueella toteutetaan 11.5-31.8.2022 kaksi kesäkatua. Kesäasun saavat Aleksis Kiven katu Hämeenkadulta Laukontorille ja Kuninkaankatu Hämeenkadulta Satakunnankadulle.

Kokeilujen tavoitteena on lisätä katualueiden viihtyisyyttä ja toimintoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia.

Kesäkatujen vaikutukset tutkitaan yritys- ja kävijäkyselyillä. Kyselyistä saadut tulokset antavat suuntaa katualueiden tulevaisuudelle ja mahdollisten pysyvien muutosten toteuttamiselle.

Läntisen keskustan visio 2040

Läntiselle keskusta-alueelle toteutettiin visiotyö vuoden 2020 aikana. Visiotyön tavoitteena oli löytää uusia ideoita ja ratkaisuja läntisen keskusta-alueen uudistamiseksi. Työssä tunnistettiin alueen vahvuuksia ja muutostarpeita sekä saatiin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siitä, miten läntistä keskusta-aluetta voitaisiin kehittää vuoteen 2040 mennessä. Visiotyössä tunnistetut kehittämisen teemat ja alustavat toimenpide-ehdotukset julkistettiin 30. syyskuuta 2020.

Visiossa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia vievät nyt eteenpäin niin yksityiset toimijat kuin Tampereen kaupunki.

Visio on tehty vuorovaikutteisella menetelmällä, jossa ovat olleet mukana Tampereen asukkaat, sidosryhmät, läntisen keskusta-alueen taloyhtiöt ja kiinteistöjen omistajat. Työtä ovat johtaneet ja vision ovat koostaneet kansainväliset asiantuntijat JTP ja Von Zadow suunnittelutoimistoista.

Vision teemat ja kehittämisehdotukset ovat luettavissa loppuraportista. Visio ei ole kaupungin virallinen asiakirja, vaan toimii puheenvuorona läntisen keskustan suurista kehittämisen linjoista.

Julkistustilaisuus ja vision laajempi esittely ovat katsottavissa tallenteena alla olevasta linkistä.

Kuva: VisitTampere/Laura Vanzo

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja läntisen keskustan kehittämisestä ja visiotyöstä:
Hankekehityspäällikkö
Mikko Siitonen
puhelin +358 417303249
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]