Siirry sisältöön

Asemakeskus

Asemakeskus-hanke

Asemakeskus-hanke vie laajasti eteenpäin Tampereen asemanseudun ja ratapihan muutosta uudeksi ihmisten ja elämän alueeksi. Asemakeskus-hanke on suoraa jatkoa jo rakenteilla olevalle Kansi ja Areena -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on tehdä Kannen alueesta kaikkien matkustusmuotojen hyvin toimiva solmukohta, joka on samalla vetovoimainen liike-elämän, työpaikkojen, palveluiden ja asumisen keskittymä.

Asemakeskus-hankkeessa alueelle rakennetaan uusia tornitaloja asumiseen ja liike- ja toimitiloiksi, tehdään uusi puistoalue rautatieaseman edustalta ja kohti uutta areenaa, uudistetaan Itsenäisyydenkadun alikulku matkaterminaaliksi ja parannetaan henkilöratapiha. Hankkeeseen sisältyy myös P-Hämpin laajennus.

Missä mennään juuri nyt?

 • Ensimmäisen vaiheen asemakaava ja siihen liittyvät selvitykset ovat valmisteilla.
 • Toteutussopimus Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uudistamisesta matkaterminaaliksi hyväksyttiin helmikuussa 2021. Rakentamisen on tavoite alkaa vuonna 2022.
 • Yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuonna 2019.

Asemakeskus-hanke etenee vaiheittain

Asemakeskus-hanke on jaettu kolmeen vaiheeseen. Kaavoituksen ja rakentamisen vaiheistaminen on koettu keskeiseksi tekijäksi. Vaiheittain eteneminen mahdollistaa reagoinnin markkinoiden kysyntään ja muutoksiin.

1. vaihe - Länsipuoli 2023-2030

 • Matkaterminaali: n. 2022–2026
 • Asemapuisto: n. 2024–2028
 • P-Hämpin laajennus: n. 2023–2026
 • Länsipuolen asuin- ja toimitilarakennukset
 • Eteläinen veturitalli ja kulkuyhteys Kannelle

2. vaihe - Itäpuoli 2025-2030

 • Itäpuolen asuin- ja toimitilarakennukset
 • Rautatieaseman bussiterminaali

3. vaihe - Asemakansi 2030-2035

 • Asemakansi
 • Kannen päälle tulevat asuin- ja toimitilarakennukset
 • Talvipuutarha

Yhteystiedot

Lisätietoja Asemakeskus-hankkeesta:
Hankekehityspäällikkö
Henri Väänänen
puhelin 044 430 9968
sähköposti [email protected]

Lisätietoja Kannen alueen kehittämisestä:
Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]