Siirry sisältöön

Asemakeskus

Asemakeskus-hanke

Asemakeskus-hanke vie laajasti eteenpäin Kannen alueen muutosta ihmisten ja elämän alueeksi. Alue on keskeisimmällä paikalla Tampereen keskustassa. Nykyisen radan estevaikutusta vähentämään on visioitu vehreä ja vetovoimainen työpaikkojen ja asukkaiden alue. Tampere on myös yksi Suomen rautatieliikenteen solmukohdista, jonka matkustajamäärät jatkavat kasvamistaan. Alueen käyttö ja läpikulku kasvaa myös UROS LIVE -areenan toiminnan alkamisen myötä.

Asemakeskus onkin suoraa jatkoa jo rakenteilla olevalle Kansi ja Areena -hankkeelle. Asemakeskus-hankkeen lähtökohta on kaikkien matkustusmuotojen hyvin toimivasta solmukohdasta, joka on samalla vetovoimainen liike-elämän, työpaikkojen, palveluiden ja asumisen keskittymä. Hyvät yhteydet palvelevat alueella asuvia sekä siellä työskenteleviä, UROS LIVE -areenan vierailijoita ja kaikkia Tampereelle matkustavia. Tavoitteena on samalla luoda uutta kaupunkiarkkitehtuuria ja miellyttävää kaupunkiympäristöä.

Asemakeskus-hanke on Tampereen kaupungin, VR-Yhtymä Oy:n, Väyläviraston ja Finnpark Oy:n yhteishanke.

Asemakeskuksen yleissuunnitelma

Kannen alue on läpikulku ja kohtaamispaikka sekä maamerkki niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Asemakeskuksen yleissuunnitelman kehitystyötä onkin tehty viihtyvyyden, palveluiden kasvattamisen, turvallisuuden, asumisen ja työympäristöjen näkökulmia huomioiden. Kaupunkirakenteen tiivistyminen, toimitilojen luonteva limittyminen, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja kevyen liikenteen väylät sekä sujuvat matkaketjut tukevat osaltaan Tampereen kaupungin tavoitetta arjen ja liikkumisen sujuvuudesta ja hiilineutraaliudesta.

Yleissuunitelma perustuu voittaneeseen kilpailuehdotukseen (COBE/Lunden) ja prosessin aikana tehtyihin vaihtoehtoihin. Valmistunut yleissuunnitelma mahdollistaa taloudellisten, teknisten ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden täyttymisen.

Kaupuginhallitus hyväksyi yleissuunnitelman Asemakeskuksen suunnittelun jatkamisen perustaksi joulukuussa 2019. Yleissuunnitelma on tehty yhteistyössä Tampereen kaupungin, VR-Yhtymä Oy:n, Väyläviraston ja Finnpark Oy:n kanssa.

Yleissuunnitelma on alueen potentiaalia kuvaava visio alueen tavoitteista ja rakentumisesta. Suunnitelma tarkentuu yksityiskohtaisemman suunnittelun ja asemakaavoituksen myötä.

Asemakeskus-hankkeen vaiheet

Asemakeskus-hanke on jaettu kolmeen vaiheeseen. Kaavoituksen ja rakentamisen vaiheistaminen on koettu keskeiseksi tekijäksi. Vaiheittain eteneminen mahdollistaa reagoinnin markkinoiden kysyntään ja muutoksiin.

1. vaihe - Länsipuoli 2023-2030

  • Uudistettu rautatieasema: n. 2023–2028
  • Asemapuisto: n. 2024–2028
  • P-Hämpin laajennus: n. 2023–2030
  • Länsipuolen asuin- ja toimitilarakennukset
  • Eteläinen veturitalli ja kulkuyhteys Kannelle

2. vaihe - Itäpuoli 2025-2030

  • Itäpuolen asuin- ja toimitilarakennukset
  • Rautatieaseman bussiterminaali

3. vaihe - Asemakansi 2030-2035

  • Asemakansi
  • Kannen päälle tulevat asuin- ja toimitilarakennukset
  • Talvipuutarha

Yhteystiedot

Lisätietoja Asemakeskus-hankkeesta:
Hankekehityspäällikkö
Henri Väänänen
puhelin 044 430 9968
sähköposti [email protected]

Lisätietoja Kannen alueen kehittämisestä:
Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]