Siirry sisältöön

NutriCity - Hiedanranta urbaanin ravinnekierron suunnannäyttäjänä

NutriCity (2018-2020) on Ympäristöministeriön rahoittama ravinnekiertohanke, jonka Tampereen kaupunki toteuttaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Projektin taustalla on kaupunkien "lineaarinen materiaalivirtamalli", jossa resursseja tuhlataan. Pyrkimyksenä olisi entistä kestävämpi kiertotalousmalli, jossa yhtenä osana on ravinteiden (fosfori ja typpi) kierrätys jätevirroista takaisin käyttöön.

Hiedanrannan innovaatioalusta tarjoaa puitteet NutriCity -hankkeelle piloteille ja vuoden 2019 aikana Lielahden kartanolla kokeillaankin alipainekäymälöitä, virtsan erottelevia kuivakäymäläistuimia sekä vedetöntä urinaalia. Tervetuloa testaamaan! Lisäksi hankkeessa tehdään virtsan ja mahdollisesti mustan veden käsittelykokeita pitkälle kehitetyillä menetelmillä, kuten kalvotekniikoilla. Tavoitteena on tuottaa peltoon tai lannoitetuotantoon kelpaavia tuotteita ja raaka-aineita.

NutriCity-hankkeen tulosten perusteella luodaan toimintamalli ravinnepitoisten jätevesijakeiden resurssi- ja energiatehokkaalle hallinnalle ja hyödyntämiselle kaupungeissa.

Hankkeen lähtötilakartoituksena toimii SYKE:n toteuttama Hiedanrannan viemäröintivaihtoehtoja vertaileva elinkaariarviointi, joka on ladattavissa alla olevasta linkistä.

– Ympäristövaikutustarkastelu osoittaa, että ravinteet saadaan erottelevilla ratkaisuilla moninkertaisesti talteen verrattuna nykyään käytettävään keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen, toteaa tutkimusinsinööri Riikka Malila SYKEstä. – Elinkaariset ympäristövaikutukset laskevat hiilijalanjäljen osalta noin neljännekseen ja rehevöittävien vaikutusten osalta alle puoleen, joskin erottelevissa ratkaisuissa on olemassa riski happamoittavien päästöjen kasvusta, mikä tulee huomioida eroteltujen jakeiden jatkokäsittelyssä, Malila jatkaa.

Projektipäällikkö
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti [email protected]

Ympäristöministeriö on rahoittanut NutriCity-hanketta 222 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.