Siirry sisältöön

Iidesjärven puiston suunnittelu

Iidesjärven ja Nekalantien väliselle ranta-alueelle laaditaan asemakaavaa ja siihen liittyvää puistosuunnitelmaa. Iidesjärvelle ja sen laajemmalle rantavyöhykkeelle, puiston ulkopuolelle, valmistellaan lisäksi luonnonsuojelualueen perustamista ja siihen liittyvää hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Kasilikon tuntumasta kuvattuna Iidesjärven maisemaa aurinkoisena päivänä.

Suunnittelutilanne

Asemakaava on tullut vireille syksyllä 2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.11.–10.12.2020. Tavoitteena on asettaa asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto nähtäville syksyllä 2021.

Asemakaavoitus

Iidesjärven puiston asemakaavassa tullaan osoittamaan puiston eri alueille pääkäyttötarkoitukset ja tarvittavat suojelumerkinnät. Kaavassa esitetään myös ohjeelliset sijainnit kävelyn ja pyöräilyn yhteyksille ja pysäköinnille. Puiston käyttöön liittyville rakennuksille osoitetaan sijainnit ja rakennusoikeudet.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Iidesjärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta etenee asemakaavahankkeen rinnalla. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään puistoa laajemman rantavyöhykkeen reittiverkosto ja hoidon tavoitteet. Sen avulla huolehditaan myös puiston ja luonnonsuojelualueen liittymisestä yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Luonnonsuojelu

Iidesjärven vesialueelle ja puiston ulkopuoliselle rantavyöhykkeelle on tavoitteena perustaa luonnonsuojelualue. Tämä tavoite on asetettu Tampereen luonnonsuojeluohjelmassa. Luonnonsuojelualueen perustamiseen tähtääviä valmistelutöitä jatketaan kaavahankkeen ja puistosuunnittelun rinnalla.

Osallistuminen suunnittelun aikana

Asemakaavahankkeen aikana aineistoa asetetaan nähtäville aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheissa, joiden yhteydessä suunnitelmista voi antaa palautetta. Aloitusvaiheessa nähtävillä oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.–10.12.2020. Valmisteluvaiheen aineisto eli asemakaavaluonnos oheismateriaaleineen on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä 2021. Asemakaavaehdotus puolestaan asetetaan nähtäville vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyen järjestettiin etätyöpaja 5.5.2021.

Maisemakuva Iidesjärven rannalta aurinkoisena päivänä rannalta kuvattuna.

Lisätiedot

Asemakaavahanke
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019
sähköposti [email protected]

Puistosuunnittelu
Timo Koski
puhelin 050 345 7568
sähköposti [email protected]

Luonnonsuojelualue, hoito- ja käyttösuunnitelma
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184
sähköposti [email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/iidesjarvenpuistonsuunnittelu