Siirry sisältöön

Hankkeessa toteutettavat kokeilut

Uutta kaupunkivihreää

Hiedanranta

Biosuodatin vanhan sellukaatopaikan vesille

Lielahden vanhan massatehtaan kaatopaikan ravinteikkaiden suotovesien puhdistukseen rakennettiin syksyllä 2018 uudenlainen biosuodatin. Siinä vesiä puhdistetaan mm. Hiedanrannassa tuotetun biohiilen, turpeen ja kevytsoran avulla. Suodattimen päälle tulee pensas- ja perennaistutuksia. Biosuodattimen puhdistuskykyä seurataan automaattisin veden laadun mittauksin, samoin tutkitaan mm. järjestelmän kykyä lisätä pölyttäjien määrää. Luonnon omia puhdistusmekanismeja mukailevaa järjestelmää on suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden ja lähialueiden asukkaiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa puhdistusjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää vastaavien vesien puhdistuksessa Suomessa ja ulkomailla.

Viherkatto

Tampereen kaupungin julkisten rakennusten ensimmäinen viherkatto rakennetaan Kaupin uuteen huoltorakennukseen talvella 2020-21. Viherkattojen hyötyjä ovat hulevesien viivytys ja elinympäristön tarjoaminen kasveille ja esim. pölyttäjille tiivistyvässä ja kasvavassa kaupungissa. Puutarhamaiset viherkatot tarjoavat myös rauhallisen oleskelualueen talon asukkaille. Viherkaton suunnittelee Ramboll ja työtä tukee ohjausryhmä, jossa on laaja-alaista osaamista viherkattoihin ja mittaukseen. Ohjausryhmään kuuluvat Ramboll, rakennusliike (YIT), Tampereen kaupungin hulevesitiimi ja Tilapalvelut Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Viher- ja ympäristörakentajat ry VYRA, VTT, Helsingin yliopisto ja Viiden Ulottuvuus-tutkimushanke.


Viherkattopilotin tavoitteena on kokeilla erilaisia viherkattorakenteita ja siten tuottaa monistettavaa tietoa Tampereen kaupungille, rakennusliikkeille ja laajemminkin. Matalan rakennusosan iso katto toteutetaan 15-20 cm:n kasvualustalla niittyvaltaiseksi viherkatoksi paikallisia kasvilajeja suosien. Siihen tehdään 11 kpl n. 4 m levyisiä lappeenpituisia lohkoja eri kasvillisuuksille ja erilaisille pidättäville alusrakenteille ja kasvualustoille. Korkeamman osan pieni kattopinta-ala tehdään 8 cm kasvualustalla maksaruoho/ajuruoho/tädyke-kasvillisuudella. Katolta mitataan huleveden viivytystä ja laatua, luonnon monimuotoisuutta ja viherkaton turvallisuutta rakenteelle (paino ja kosteus) pohjoisissa olosuhteissa. Myös hiilen sidontaa selvitetään. Pilottikohteeseen järjestetään tutustumiskäyntejä sidosryhmille.

Mikroleväkasvattamo

Kokeilu on aloitettu vuonna 2017 ja se toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Mikroleviä kasvatetaan Hiedanrannan kuivakäymälöistä erilliskerätyllä virtsalla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikrolevän kasvua pohjoisissa olosuhteissa ja kierrätysravinteilla. Alustavien tulosten mukaan mikrolevä kasvaa täällä pitkälle syksyyn. Nyt meneillään on prosessin optimointi niin, että ravinteiden poisto tehostuu. Lisäksi prosessia pyritään ajamaan jatkuvatoimisesti ja mittaamaan sen toimintaa reaaliaikaisesti. Biomassaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esim. energiantuotannossa tai lannoitteena.

Vuores

Automaattinen virtaaman ja veden laadun seuranta

Veden laatua ja virtaamaa seurataan automaattisin mittauksin ympärivuotisesti. Mittausten avulla saadaan tietoa nykyisten hulevesijärjestelmän kyvystä puhdistaa hulevesiä ja pienentää virtaamia. Mittarit on asennettu syksyllä 2018.

Biosuodatin Virolaistenpuisto

Virolaistenpuistoon on rakennettu biosuodatin, jolla puhdistetaan asutusalueen ja koirapuiston hulevesiä.

Hulevesijärjestelmä Tervaslammenpuisto

Hulevesijärjestelmässä (viherpainanne, tulvaniitty ja pohjapato) puhdistetaan asutusalueen hulevesiä ennen niiden johtamista Särkijärveen. Järjestelmä valmistui keväällä 2019. Työmaan aikaisia kuormittavia hulevesiä puhdistettiin laskeutusaltaalla ja hiekkasuodattimella.

Luontopolku Vuoreksen Koukkujärvelle

Koukkujärven ympäri on tehty luontopolku pitkospuineen ja luontoarvoista kertovine kyltteineen. Toive polusta on tullut esille asukkaiden kanssa pidetyissä työpajoissa. Polku mahdollistaa asukkaiden pääsyn luonnonsuojelualueelle ja virkistäytymään lähiluontoon.

Innovaatiosetelit

Urban Nature Labs -hanke myönsi avustusta kolmeen kohteeseen: Anniston tilalle Vuoreksen keskuspuiston Hevoshakaan ja kahden pihan kehittämiseen.

Ympäristötiedon lisääminen

Vuoreksen päiväkotilapsille ja koululaisille on järjestetty opetusta veden laadusta, hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta ja vesiympäristössä elävistä eläimistä. Koululle on hankittu vesistötutkimusreput, joissa on tutkimusmateriaalit veden pH:n, sameuden, levien, näkösyvyyden ja happipitoisuuden mittaamiseen. Tutkimuksia on tehty yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Samalla on tutkittu Virolaisenojan vesihyönteisiä luontotohtori Tomi Kumpulaisen johdolla. Vuoreksen koulun 4-luokkalaiset tekevät veden laatu- ja vesihyönteistutkimukset kaksi kertaa vuodessa.