Siirry sisältöön

Hankkeessa toteutettavat kokeilut

Uutta kaupunkivihreää

Hiedanranta

Biosuodatin vanhan sellukaatopaikan vesille

Lielahden vanhan massatehtaan kaatopaikan ravinteikkaiden suotovesien puhdistukseen rakennettiin syksyllä 2018 uudenlainen biosuodatin. Siinä vesiä puhdistetaan mm. Hiedanrannassa tuotetun biohiilen, turpeen ja kevytsoran avulla. Suodattimen päälle tulee pensas- ja perennaistutuksia. Biosuodattimen puhdistuskykyä seurataan automaattisin veden laadun mittauksin, samoin tutkitaan mm. järjestelmän kykyä lisätä pölyttäjien määrää. Luonnon omia puhdistusmekanismeja mukailevaa järjestelmää on suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden ja lähialueiden asukkaiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa puhdistusjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää vastaavien vesien puhdistuksessa Suomessa ja ulkomailla.

Viherkatto

Yksi Tampereen kaupungin julkisten rakennusten ensimmäisistä viherkatoista (300 m2) on suunnitteilla Viinikanlahteen jätevedenpumppaamon katolle. Viherkaton yhteyteen toteutetaan myös Suomen ensimmäinen viherseinä (150 m2). Kyseessä on uudisrakennus, jonka rakentaminen on osa Keskuspuhdistamo-hanketta, jossa toteutetaan kalliojätevedenpuhdistamo Sulkavuoreen. Pumppaamorakennus sijoittuu suunnitteilla olevan Viinikanlahden asutusalueen keskelle. Viherkaton ja -seinän rakentaminen ajoittuu vuodelle 2022. Monimuotoisten ketokattojen hyötyjä ovat hulevesien viivytys ja elinympäristön tarjoaminen kasveille ja esim. pölyttäjille tiivistyvässä ja kasvavassa kaupungissa.

Viherkaton kasvualustamateriaaleissa käytetään ekologista järvien kunnostuksen yhteydessä niitettyä ja silputtua järviruokoa. Viherseinän kasvillisuus muodostetaan ikivihreistä varvuista ja kalliokasvillisuudesta, joiden juuristo on luonnollisessa kasvuympäristössään sopeutunut kestämään kylmyyttä. Tätä ominaisuutta tarvitaan myös viherseinän kasvuolosuhteissa. Viherkaton ja -seinän suunnittelee Ramboll yhteistyössä pumppaamon rakennuttavan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Työtä tukee ohjausryhmä, jossa on laaja-alaista osaamista viherkattoihin ja mittaukseen. Ohjausryhmään kuuluvat Rambollin lisäksi rakennusliike (YIT), Tampereen kaupungin hulevesitiimi, Viher- ja ympäristörakentajat ry VYRA, VTT, Helsingin yliopisto ja Viides Ulottuvuus-tutkimushanke.

Viherkattopilotin tavoitteena on kokeilla erilaisia viherkattorakenteita ja siten tuottaa monistettavaa tietoa Tampereen kaupungille, rakennusliikkeille ja laajemminkin. Viherseinään tulee pohjoisia kasvilajeja kasvulaatikoissa ja kastelujärjestelmä. Ylimääräinen sadevesi ohjataan katolta kastelujärjestelmään ja käytetään viherseinän kasteluun. UnaLab-hanke tutkii viherkaton toimivuutta yhdessä Stardust-hankkeen kanssa. Tarkoituksena on mitata huleveden viivytystä ja laatua sekä viherkaton turvallisuutta rakenteelle (paino ja kosteus) pohjoisissa olosuhteissa. Myös hiilen sidontaa ja luonnon monimuotoisuutta selvitetään.

Mikroleväkasvattamo

Kokeilu on aloitettu vuonna 2017 ja se toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Mikroleviä kasvatetaan Hiedanrannan kuivakäymälöistä erilliskerätyllä virtsalla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikrolevän kasvua pohjoisissa olosuhteissa ja kierrätysravinteilla. Alustavien tulosten mukaan mikrolevä kasvaa täällä pitkälle syksyyn. Nyt meneillään on prosessin optimointi niin, että ravinteiden poisto tehostuu. Lisäksi prosessia pyritään ajamaan jatkuvatoimisesti ja mittaamaan sen toimintaa reaaliaikaisesti. Biomassaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esim. energiantuotannossa tai lannoitteena.

Vuores

Automaattinen virtaaman ja veden laadun seuranta

Veden laatua ja virtaamaa seurataan automaattisin mittauksin ympärivuotisesti. Mittausten avulla saadaan tietoa nykyisten hulevesijärjestelmän kyvystä puhdistaa hulevesiä ja pienentää virtaamia. Mittarit on asennettu syksyllä 2018.

Biosuodatin Virolaistenpuisto

Virolaistenpuistoon on rakennettu biosuodatin, jolla puhdistetaan asutusalueen ja koirapuiston hulevesiä.

Hulevesijärjestelmä Tervaslammenpuisto

Hulevesijärjestelmässä (viherpainanne, tulvaniitty ja pohjapato) puhdistetaan asutusalueen hulevesiä ennen niiden johtamista Särkijärveen. Järjestelmä valmistui keväällä 2019. Työmaan aikaisia kuormittavia hulevesiä puhdistettiin laskeutusaltaalla ja hiekkasuodattimella.

Luontopolku Vuoreksen Koukkujärvelle

Koukkujärven ympäri on tehty luontopolku pitkospuineen ja luontoarvoista kertovine kyltteineen. Toive polusta on tullut esille asukkaiden kanssa pidetyissä työpajoissa. Polku mahdollistaa asukkaiden pääsyn luonnonsuojelualueelle ja virkistäytymään lähiluontoon.

Innovaatiosetelit

Urban Nature Labs -hanke myönsi avustusta kolmeen kohteeseen: Anniston tilalle Vuoreksen keskuspuiston Hevoshakaan ja kahden pihan kehittämiseen.

Ympäristötiedon lisääminen

Vuoreksen päiväkotilapsille ja koululaisille on järjestetty opetusta veden laadusta, hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta ja vesiympäristössä elävistä eläimistä. Koululle on hankittu vesistötutkimusreput, joissa on tutkimusmateriaalit veden pH:n, sameuden, levien, näkösyvyyden ja happipitoisuuden mittaamiseen. Tutkimuksia on tehty yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Samalla on tutkittu Virolaisenojan vesihyönteisiä luontotohtori Tomi Kumpulaisen johdolla. Vuoreksen koulun 4-luokkalaiset tekevät veden laatu- ja vesihyönteistutkimukset kaksi kertaa vuodessa.