Siirry sisältöön

Hankkeessa toteutettavat kokeilut

Uutta kaupunkivihreää

Hiedanranta

Biosuodatin vanhan sellukaatopaikan vesille

Lielahden vanhan massatehtaan kaatopaikan ravinteikkaiden suotovesien puhdistukseen rakennettiin syksyllä 2018 uudenlainen biosuodatin. Siinä vesiä puhdistetaan mm. Hiedanrannassa tuotetun biohiilen, turpeen ja kevytsoran avulla. Suodattimen päälle tulee pensas- ja perennaistutuksia. Biosuodattimen puhdistuskykyä seurataan automaattisin veden laadun mittauksin, samoin tutkitaan mm. järjestelmän kykyä sitoa hiiltä ja lisätä pölyttäjien määrää. Luonnon omia puhdistusmekanismeja mukailevaa järjestelmää on suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden ja lähialueiden asukkaiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa puhdistusjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää vastaavien vesien puhdistuksessa Suomessa ja ulkomailla.

Viherkatto

Hiedanrannan vanhoista tehdasrakennuksista etsitään sopivaa kohdetta viherkattodemolle. Viherkatolla testataan erilaisia kasvualustoja ja kasvillisuutta niitystä puutarhamaiseen. Tavoitteena on käyttää suomalaisia kasvilajeja. Katolta mitataan ainakin huleveden viivytystä, ravinnekuormaa ja maaperän/rakenteiden kosteutta. Lisäksi selvitetään viherkattojen kykyä sitoa hiiltä ja luonnon monimuotoisuutta viherkatolla. Myös asukasnäkökulma kiinnostaa: mitä lisäarvoa viherkatto tuottaa alla asuville ja laajemmin kaupunkilaisille. Ja mitä sen ylläpito pohjoisissa olosuhteissa vaatii. Parhaimmillaan katosta tai ainakin osasta sen ratkaisuja tulee monistettavia niin, että mm. Hiedanrantaa rakentavat rakennusliikkeet voivat ottaa niitä käyttöön tulevina vuosina.

Mikroleväkasvattamo

Kokeilu on aloitettu vuonna 2017 ja se toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Mikroleviä kasvatetaan Hiedanrannan kuivakäymälöistä erilliskerätyllä virtsalla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mikrolevän kasvua pohjoisissa olosuhteissa ja kierrätysravinteilla. Alustavien tulosten mukaan mikrolevä kasvaa täällä pitkälle syksyyn. Nyt meneillään on prosessin optimointi niin, että ravinteiden poisto tehostuu. Lisäksi prosessia pyritään ajamaan jatkuvatoimisesti ja mittaamaan sen toimintaa reaaliaikaisesti. Biomassaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esim. energiantuotannossa tai lannoitteena.

Vuores

Automaattinen virtaaman ja veden laadun seuranta

Veden laatua ja virtaamaa seurataan automaattisin mittauksin ympärivuotisesti. Mittausten avulla saadaan tietoa nykyisten hulevesijärjestelmän kyvystä puhdistaa hulevesiä ja pienentää virtaamia. Lisäksi tutkimme vesinäytteiden avulla hulevesissä olevia mikromuoveja, lääkejäämiä ja orgaanisia haitta-aineita. Mittarit on asennettu syksyllä 2018.

Biosuodattimet Virolaistenpuisto

Virolaistenpuistoon on rakennettu biosuodatin, jolla puhdistetaan asutusalueen ja koirapuiston hulevesiä.

Hulevesijärjestelmä Tervaslammenpuisto

Hulevesijärjestelmässä puhdistetaan asutusalueen hulevesiä ennen niiden johtamista Särkijärveen. Järjestelmää suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa ja rakentaminen tapahtuu vuonna 2019-2020. Työmaanaikainen hulevesien puhdistus laskeutusaltaalla ja hiekkasuodattimella on jo käytössä.

Vuoreksen luontokohteiden saavutettavuuden parantaminen

Koukkujärven ympärille on rakennettu pikospuut. Luontopolulle tulee myös luontoarvoista kertovat infotaulut. Toive polusta on tullut esille asukkaiden kanssa pidetyissä työpajoissa.

Innovaatiosetelit

Vuoreslaiset taloyhtiöt ja muut yhteisöt voivat hakea kaupungilta UNaLab-rahoitusta pihan suunnitteluun ja toteutukseen luontoperustaisia järjestelmiä hyödyntäen. Ideana on kohentaa pihan hulevesien käsittelyä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. Innovaatiosetelihaku on avoinna 12.5.2019 saakka.

Ympäristötiedon lisääminen

Vuoreksen päiväkotilapsille ja koululaisille on järjestetty opetusta veden laadusta, hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta ja vesiympäristössä elävistä eläimistä. Koululle on hankittu vesistötutkimusreput, joissa on tutkimusmateriaalit veden pH:n, sameuden, levien, näkösyvyyden ja happipitoisuuden mittaamiseen. Tutkimuksia on tehty yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Samalla on tutkittu Virolaisenojan vesihyönteisiä luontotohtori Tomi Kumpulaisen johdolla. Tarkoituksena on jatkossa tehdä veden laatu- ja vesihyönteistutkimukset kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi Vuoreksen alueen luontoperustaisten järjestelmien yhteyteen pystytetään kyltit, joissa kerrotaan niiden toimintaperiaatteesta.