Siirry sisältöön

Konsepti- ja toteutuskilpailu

Hakametsä Sport Campuksen konsepti- ja toteutuskilpailu on käynnissä

Tampereen kaupungin kaupunginhallitus on 16.9.2019 pidetyssä kokouksessaan (pykälä §389) päättänyt Hakametsä Sport Campuksen konsepti- ja toteutuskilpailun järjestämisestä. Konsepti- ja toteutuskilpailun tarkoituksena on löytää kaupungin tavoitteiden mukainen suunnitelma alueen kehittämiseen ja kumppani(t) hankkeen toteutukseen. Keväällä 2020 käydyn ennakoivan markkinavuoropuhelun avulla pyrittiin selvittämään tarkoituksenmukaisin kilpailumuoto.

Hakametsä Sport Campuksen konsepti- ja toteutuskilpailu on käynnissä 30.06.2020-02.11.2020 välisen ajan. Kilpailuun voi osallistua riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset täyttävät yritykset ja yritysryhmittymät. Asetetun tavoitteen saavuttamiseksi kilpailijoiden odotetaan muodostavan monialaisia asiantuntijaryhmiä. Kilpailuehdotus on kokonaisvaltainen konseptisuunnitelma, joka huomioi kaupungin asettamat liikuntaverkkovaatimukset ja joka on Hakametsä Sport Campus -vision mukainen. Tampereen jäähallin kehittäminen on osa konseptisuunnitelmaa. Kilpailun perusteella valittu kumppani vastaa myös alueen toteutuksesta.

Kilpailun aineistot ovat saatavilla Buildercom-palvelussa. Kilpailuohjelma ja liitteet ovat ladattavissa 30.06.2020 alkaen. Kilpailuehdotukset palautetaan Buildercomin kautta 02.11.2020 ennen klo 15.00. Palveluun on rekisteröidyttävä. Kysymykset Buildercomiin liittyen voi esittää Oona Haimille, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi tai 044 4811 544


Hakametsä Sport Campuksen konsepti- ja toteutuskilpailun aikataulu

30.06.2020 Konsepti- ja toteutuskilpailu käynnistyy
19.08.2020
Kilpailuun liittyvien kysymysten määräaika
02.09.2020
Vastausten julkistaminen viimeistään
02.11.2020 klo 15:00
Kilpailuehdotusten palautuksen määräaika


Markkinavuoropuhelu

Hakametsä Sport Campus -hankkeen konsepti- ja toteutuskilpailun suunnittelun tueksi järjestettiin ennakoiva markkinavuoropuhelu, joka oli käynnissä 3.3.-24.4.2020.

Markkinavuoropuhelulla kartoitettiin liikunta- ja urheilualan toimijoiden, rakennuttajien, sijoittajien ja mahdollisten muiden kumppaneiden näkemyksiä konsepti- ja toteutuskilpailun toteuttamistavasta sekä Hakametsän alueen kehityspotentiaalista.

Markkinavuoropuheluun osallistuvien oli mahdollista varata kahdenvälisiä neuvotteluaikoja Tampereen kaupungin edustajien kanssa. Neuvotteluja käytiin 17 eri tahon kanssa.


Tausta-aineistoYHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Hakametsän alueen kehittämisestä
Projektipäällikkö
Markus Joonas
puhelin 050 345 0705
sähköposti [email protected]

Twitter: @MarkusJoonas


Hallinnon harjoittelija
Oona Haimi
puhelin 044 4811 544
sähköposti [email protected]

Tutustu tarkemmin Hakametsän kehittämiseen ja alueelle luotuun visioon