Siirry sisältöön

Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys

Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys on valmistunut tammikuussa 2008 ja se on viety tiedoksi kaupunginhallituksen suunnittelujaostoon. Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksen laatimisella toteutetaan kaupunkistrategiaa, jossa elinympäristön laatu nähdään eräänä menestystekijänä, jolla voidaan vaikuttaa ihmisen ja yritysten asuinpaikkaa tai sijaintia koskeviin valintoihin.

Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys on laaja ja monipuolinen selvitys, jossa on tutkittu luonnon ja kulttuuriympäristön osatekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja merkitystä. Tärkeitä osaselvityksiä ovat myös Tampereen kulttuurimaiseman kehitystä sekä viheralueiden arvoja ja kokemista kuvaavat osiot.

Selvitys muodostaa yhdessä Tampereen Viheralueohjelman 2005 - 2014 kanssa viheralueiden pitkän aikavälin tavoite- ja kehittämissuunnitelman, jossa pyritään turvaamaan viheralueiden määrä ja laatu sekä ottamaan huomioon käyttäjien tarpeet. Selvitys on ostettavissa Tampereen palvelupisteessä.

Aluerajaus

Selvityksen tarkastelukohteena ovat Tampereen kantakaupungin viheralueet. Viheralueet ovat kaupunkiin ja taajamiin liittyviä, kasvillisuuden luonnehtimia alueita. Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia ulkoiluun ja virkistäytymisen, minkä lisäksi ne lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksessä tarkasteltavia viheralueita ovat: puistot, lähivirkistysalueet, lähimetsät, leikkikentät, urheilualueet, retkeilyalueet, telttailu- ja leirintäalueet, suojelualueet, suojaviheralueet, liikenneviheralueet, hautausmaat sekä siirtolapuutarha-alueet.

Työn tausta ja tavoitteet

Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksen pohjana on kantakaupungin viheralueselvitys 1994, jota on päivitetty ja laajennettu. Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksessä on määritelty kantakaupungin viherverkko ja tutkittu luonnon- ja kulttuuriympäristön osatekijöitä sekä niiden vuorovaikutussuhteita ja merkitystä. Uusina osioina ovat Tampereen kulttuurimaisemakehitystä sekä viheralueiden arvoja ja kokemista kuvaavat osiot, jotka syventävät ja täydentävät aikaisempaa viheralueselvitystä.

Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys pyrkii valottamaan Tampereen maiseman peruspiirteitä. Työssä selvitetään kulttuurimaiseman ajallista kehitystä, maisemakuvan ja –rakenteen merkitystä kaupunkiympäristössä sekä määritellään ja luokitellaan kantakaupungin viherverkko ja sen tärkeimmät osakokonaisuudet. Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys muodostaa yhdessä Tampereen Viheralueohjelman 2005 – 2014 kanssa viheralueiden pitkän aikavälin tavoite- ja kehittämissuunnitelman pyrkien turvaamaan luonnon moninaisuutta, viheralueiden määrää ja laatua sekä käyttäjien tarpeita.

Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys

Selvitys on laadittu suunnittelupalveluiden selvitykset ja arvioinnit –yksikössä.

Selvitysraportti

Lisätiedot

Erikoissuunnittelija
Saija Kouko
puhelin 040 801 6171

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]