Siirry sisältöön

Tesoma

Tesoman täydennysrakentamista koskeva yleissuunnitelma on valmistunut. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 26.1.2016 yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan yleispiirteinen suunnitelma, joka laaditaan yksityiskohtaisemman suunnittelun (asemakaava) pohjaksi.

Viimeistelyvaiheen suunnitelma-aineisto

Tesoman täydennysrakentamisen EHYT- yleissuunnitelman viimeistelyvaiheen aineisto oli nähtävillä 4.12.2014 – 2.1.2015.

Yleissuunnitelmaluonnos

Tesoman täydennysrakentamisen yleissuunnitelma oli nähtävillä 12.9.-14.10.2013.

Yleissuunnittelusta järjestettiin työpaja-tyyppinen yleisötilaisuus keskiviikkona 25.9.2013. Tilaisuudessa esiteltiin yleissuunnitelmaluonnos ja arvioitiin sitä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Luonnosaineistot

Hanke-esite ja vuorovaikutussuunnitelma

Suunnitelmasta on laadittu hanke-esite ja vuorovaikutussuunnitelma, jotta asukkaiden, muiden sidosryhmien ja hankkeesta kiinnostuneiden olisi helppo seurata hankkeen etenemistä ja osallistua siihen.

Tesoman yleissuunnitelman hanke-esitteestä ja Tesoman ajankohtaisista asemakaavahankkeista järjestettiin yleisötilaisuus 21.8.2012 Tesoman koululla. Yleissuunnitelman aloitusvaiheessa järjestettiin myös Lasten Parlamentille ohjatut kävelykierrokset Tesomalla. Kävelyillä lapset kuvasivat mieluisia ja epämieluisia paikkoja.

Selvitykset

Asuinalueiden inventointi ja arvottaminen

Ekosysteemipalveluselvitys

Hulevedet

Liito-oravat

Luontoselvitykset

Muinaisjäännökset

Natura-arviointi

Raideliikenne

Rakennettu ympäristö

Ympäristö- ja maisemaselvitys

Aineisto

Palaute ja lisätiedot

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin +358408063019

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin +358408016952