Siirry sisältöön

Multisilta

Multisillan täydennysrakentamista koskeva yleissuunnitelma on valmistunut. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

EHYT -yleissuunnitelmassa on tutkittu täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Multisillan alueella. Yleissuunnittelussa on huomioitu olemassa oleva kaupunkirakenne, kaupunkikuva ja ympäristön arvot.

Täydennysrakentamisen yleissuunnitelman keskeisenä tavoitteena on arjen asuin- ja elinympäristön parantaminen. Olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen tekee mahdolliseksi sen, että asuntorakentamisen avulla alueen väkiluku kasvaa lisääntyy ja sen nykyiset palvelut säilyvät ja kehittyvät. Myös joukkoliikenne on palvelu, joka toimii silloin paremmin. Täydennysrakentamisessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa katujen ja kunnallistekniikan verkostoa ja sitä kautta säästää luonnonvaroja ja -alueita sekä rakentamisen kustannuksia.

Täydennysrakentamisen yleissuunnitelma on oikeusvaikutukseton yleispiirteinen suunnitelma. Sen valmistuttua täydennysrakentaminen on mahdollista asemakaavamuutosten kautta. Asemakaavamuutoksia voivat hakea tonttien vuokranhaltijat ja omistajat, kuten taloyhtiöt. Tampereen kaupungilla on taloudellisia kannustimia täydennysrakentamishankkeiden edistämiseksi.

Yleissuunnitelman viimeistelyvaihe

Suunnitelmatyön luonnosvaiheessa nähtävillä oli kaksi vaihtoehtoa, joista vaihtoehto 1 valittiin viimeistelyvaiheen pohjaksi. Viimeistelyvaiheen ehdotuksessa Lempääläntien linjaus on esitetty säilytettäväksi nykyisellään ja uutta täydentävää rakentamista on esitetty sijoitettavaksi Lempääläntien molemmille puolille.

Multisillan yleissuunnitelman viimeistelyvaiheen aineistot olivat nähtävillä 8.9.-6.10.2016.

Yleissuunnitelmaluonnos

Multisillan yleissuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä 19.11. - 17.12.2015.

Palautetta yleissuunnitelman luonnosvaihtoehdoista voit lähettää nähtävilläoloaikana kirjaamoon. Mainitse palautetta jättäessäsi Multisillan EHYT-yleissuunnitelman diaarinumero "TRE:7133/2014"

Asukastilaisuus 25.11.2015 Multisillan seurakuntakodilla
Multisillan yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtoja esiteltiin asukastilaisuudessa Multisillan seurakuntakodilla 25.11.2015. Lisäksi esiteltiin syksyllä 2015 valmistunut Multisillan Ekosysteemipalveluselvitys. Tilaisuus kokosi paikalle hieman yli 40 osallistujaa.

Kyselyyn Multisillan kehittämisestä yli 200 vastausta

Internetkysely oli avoinna 12.2. - 5.3.2015. Kyselyllä kerättiin suunnittelua varten tietoja ja näkemyksiä alueen ja sen lähiympäristön arvoista ja kehittämistarpeista. Kyselyn karttatulokset on koottu pdf –tiedostoksi, jonka avulla voi tutustua tuloksiin teemoittain. Eri teemoja pääset katsomaan yksittäin tai yhdessä klikkaamalla vasemman laidan "silmä" –symbolin piiloon tai näkyviin.

Yleisötilaisuus 17.2.2015

Avoimien ovien tilaisuus järjestettiin Multisillan seurakuntakodilla 17.2. Tilaisuudessa puhuttiin suunnittelun lähtökohdista ja koottiin näkemyksiä alueen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Paikalla oli kaupungin edustajia maankäytön, palvelujen, viheralueiden, liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelusta sekä Lähivoimala-hankkeesta. Tilaisuudessa oli kävijöitä n. 90. Kiitos kaikille osallistuneille!

Hanke-esite nähtävillä 12.2. - 5.3.2015

Multisillan hanke-esite on laadittu, jotta asukkaiden ja muiden sidosryhmien sekä alueen yleissuunnittelusta muutoin kiinnostuneiden olisi helppo seurata hankkeen etenemistä ja osallistua siihen. Hanke-esite oli nähtävillä 12.2. - 5.3.2015.

Selvitykset

EHYT-selvitykset

EHYT-selvitysten yhteydessä vuonna 2010 - 2011 on tehty keskustan ulkopuolisia kerrostalovaltaisia asuinalueita arvottavia inventointeja sekä korttelikorttiraportteja. Multisillan inventointi on esitelty 1960- ja 1970-luvun asuinalueita koskevassa raportissa.

Muut selvitykset:

Palaute ja lisätietoja

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin +358408016952

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin +358408063019

Muut suunnitelmat ja hankkeet

Multisillan alueella on vireillä asemakaavan muutoshanke 8535, joka tähtää uuden päiväkodin rakentamiseen Multiojankadun pohjoispäähän.