Siirry sisältöön

Miten ja minne voi täydennysrakentaa

Täydennysrakentamista voidaan tehdä yksittäisellä tontilla tai laajemmassa mittakaavassa, jolloin uudistettava alue kattaa kokonaisen kaupunginosan. Kun alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, voidaan alueen toimivuutta ja palveluita kehittää laaja-alaisemmin. Esimerkiksi pysäköinti voidaan ratkaista alueellisesti.

Alla esitellään lyhyesti, miten yksittäiselle tontille voidaan lisärakentaa. Laajempien alueiden täydennysrakentamista esitellään kaupungin tekemissä yleissuunnitelmissa.

Lisärakentaminen tontille

Olemassa olevien rakennusten kanssa samalle tontille voi olla mahdollista rakentaa uusi rakennus tai laajennus. Yhteydenotto kaupungin kaavoitukseen on tärkeää, jotta jokainen tilanne voidaan arvioida tapauskohtaisesti. Alla olevat esimerkit ovat yksinkertaistettuja, eikä aina esimerkiksi tontin jakaminen tai huonokuntoisen rakennuksen purkaminen tule jostain syystä kyseeseen.

Uusi tontti lohkomalla tontista tai tonteista

Jos suurella tontilla on tilaa uudelle rakennukselle, tontista voidaan lohkoa osa. Lohkottu osa voidaan myydä tai vuokrata toteuttajalle, esimerkiksi rakennusliikkeelle.

Uusi rakennus olemassa olevalle asuintontille

Uusi rakennus voidaan rakentaa osaksi olemassa olevaa taloyhtiötä. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun uuden erillisen tontin muodostaminen ei jostain syystä onnistu.

Rakennuksen korottaminen

Rakennusta voidaan korottaa rakentamalla lisäkerroksia. Markkinoilla on myös tehdasvalmisteisia tyyppiratkaisuja, joiden avulla lisäkerrosten rakentamisaikaa voidaan lyhentää.

Rakennuksen jatkaminen tai laajentaminen

Olemassa olevaan rakennukseen voidaan rakentaa laajennusosa esimerkiksi päätyyn. Rakennuksen jatkaminen vaatii yleensä aina kaavamuutoksen.

Tilan käyttötarkoituksen muutos

Joskus kiinteistössä on tiloja, jotka ovat vähäisessä käytössä. Näitä voidaan ehkä muuttaa asuinkäyttöön.

Ullakkorakentaminen

Etenkin vanhemmissa rakennuksissa on usein ullakkotilaa, jonne voidaan rakentaa asuntoja.

Rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen

Joskus vanha rakennus on päässyt niin huonoon kuntoon, ettei sitä voida tai kannata enää korjata. Tällöin vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen on järkevin ratkaisu.