Siirry sisältöön

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - EHYT

Logo: EHYT-hanke

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT) –työn tarkoituksena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen.

Hankkeessa painotetaan täydennysrakentamista nykyisissä asuntokortteleissa, mutta selvitetään myös alueiden käyttötarkoituksen muutoksen tarpeita sekä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia muun kuin asuinrakentamisen tarpeisiin.

Työn keskeinen näkökulma on arjen asuin- ja elinympäristön parantamisessa. Tarkoituksena on luoda edellytyksiä palvelujen säilymiselle ja kehittymiselle, toimivalle joukkoliikenteelle, liikkumistarpeen vähentämiselle sekä luonnonalueiden ja –varojen säästämiselle. Tilaa haetaan paitsi uudelle myös uudentyyppiselle asuinrakentamiselle, jotta esimerkiksi elämäntilanteen muutos ei edellyttäisi asuinalueen vaihtoa. Myös viheralueverkon riittävyys, laatu ja saavutettavuus otetaan huomioon.

Työssä pyritään laajaan yhteistyöhön asukkaiden, sidosryhmien ja kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin +358408016952

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin +358408063019

Kerro mielipiteesi ja ideasi Tampereen täydennysrakentamisesta. Alla olevalla lomakkeella voit lähettää palautetta työn valmistelijoille.