Siirry sisältöön

Avoimien maisematilojen selvitys

Ajankohtaista

Tampereen kantakaupungin avoimet maisematilat –selvitys on valmistunut. Yhdyskuntalautakunta käsitteli selvitystä ja merkitsi sen tiedoksi kokouksessaan 31. maaliskuuta 2015. Selvitys on osa EHYT -hanketta. Selvitys palvelee sekä kaavoitusta että muuta maankäytön suunnittelua.

Selvityksestä on valmistunut raportti, johon voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Työssä on kartoitettu ja arvotettu kantakaupungin merkittävät avoimet maisematilat sekä arvioitu niiden suhdetta kaupunkirakenteeseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Näsijärvi ja Pyhäjärvi – Tampereen kaksi suurta järvialuetta – muodostavat suuria, avoimia maisematiloja, jotka näkyvät monesta kohdin ja joilta myös kaupunkia tarkastellaan. Avoimia maisematiloja on kantakaupungissa kuitenkin muuallakin, vaikka suurten, yhtenäisten viljelyalueiden aika onkin takanapäin. Avoimet maisematilat -selvitys pyrkii avaamaan näkymiä näihin vielä jäljellä oleviin perinteisiin avoimiin maisemiin sekä erilaisiin uuden maankäytön luomiin avoimiin maisematiloihin.

Selvityksessä keskitytään kulttuurimaisemiin ja niissä erityisesti kaupunkimaisemiin. Painopistealueina ovat viljelymaisemat, kaupunkinäkymät, avoimet rannat ja avoimina tiloina hahmottuvat vesialueet sekä maankäytön muutosalueet ja sekundääriset alueet (ks. taulukko). Selvitysraportissa avoimet maisematilat esitellään sekä luodaan katsaus niiden syntyhistoriaan. Osana selvitystyötä on tunnistettu myös kantakaupungin merkittävät näköalapaikat ja näkymälinjat.

Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa avoimien maisematilojen ja pitkien näkymälinjojen merkitys korostuu. Avoimet maisematilat ovat herkkiä muutoksille, mikä korostaa suunnittelun laadun ja uusien elementtien huolellisen sovittamisen merkitystä.

Nettikysely

Selvityksen yhteydessä toteutettiin karttapohjainen nettikysely Tampereen kantakaupungin avoimista maisematiloista ja näkymistä. Kyselyyn vastasi 81 palvelun käyttäjää ja maisema- ja näkymäkohteita merkittiin kartalle 251 kpl.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja palautetta antaneille!

Selvitysalue

Avoimien maisematilojen selvitys laadittiin Tampereen kantakaupungin alueelle. Osa-alueittainen jako noudattelee EHYT-raportin aluejakoa.

Palaute

Alla olevalla palautelomakkeella voit lähettää selvitykseen liittyvää palautetta työn laatijoille.

Lisätiedot

Avoimien maisematilojen selvityksen laadinnasta vastaa Tampereen kaupunkiympäristön kehittämisen maankäytön suunnittelun yhdyskuntasuunnitteluyksikkö.

Asemakaavapäällikkö
Hanna Montonen
puhelin +358408016952

Erikoissuunnittelija
Saija Kouko
puhelin 040 801 6171