Siirry sisältöön

Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys

Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristö-selvityksestä on valmistunut laaja julkaisu.

Teoksessa on esitelty Aitolahti-Teiskon kulttuurimaisemia sekä kerrottu niiden syntyhistoriasta. Alueen kulttuuri-maiseman perusta on viljelysmaisemassa ja sen avoimuudessa. Karjatalous on jättänyt jälkensä maisemaan monipuolisina laidunhakoina, katajaketoina ja muina perinne-maisemina. Alueen loivapiirteistä viljelymaisemaa rytmittävät metsäiset kumpareet ja rakennusryhmät. Rakennukset sijaitsevat tyypillisesti metsän reunassa tai rantarinteitä ja peltoaukeita pilkkovissa metsäsaarekkeissa. Viljelyalueita on vielä hyvin jäljellä samoin arvokasta rakennuskantaa. Laidunalueiden väheneminen on vaikuttanut perinnebiotooppien esiintymiseen.

Selvitystyön johtopäätöksinä on tunnistettu 23 kulttuuriympäristöltään arvokasta aluekokonaisuutta. Nämä ovat niitä alueita, jotka ovat pisimpään olleet maanviljelykäytössä ja joiden kulttuurimaisema on säilynyt eheänä näihin päiviin asti. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen tunnistamisen lisäksi selvitys tuotti paljon muuta arvokasta ja mielenkiintoista tietoa alueen historiasta ja kulttuuriympäristöjen synnystä. Nämä aineistot on tarkoitus saada kaikkien kiinnostuneiden käyttöön Tampereen kaupungin paikkatietopalvelun kautta.

Julkaisua voi ostaa 27.7.2015 alkaen Palvelupiste Frenckellistä (Frenckellinaukio 2 B).

Palaute

Alla olevalla palautelomakkeella voit lähettää selvitykseen liittyvää palautetta työn laatijoille.

Lisätiedot

Erikoissuunnittelija
Saija Kouko
puhelin 040 801 6171

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen
puhelin +358408016952