Siirry sisältöön

Yleissuunnittelu ja selvitykset

Kaavoituksen ja yleissuunnittelun ohella ja jo niitä ennen tehdään erilaisia selvityksiä esimerkiksi
ympäristö- ja liikenneasioista. Yleissuunnitelmia tehdään erityisesti täydennysrakentamista
varten. Niissä muodostetaan visio aluekokonaisuudesta, esimerkiksi kokonaisesta kaupunginosasta.
Yleissuunnitelmat johtavat asemakaavoihin ja mahdollistavat korttelia tai tonttia laajemman kuvan saamisen alueesta.

Valmistuneita selvityksiä

Kaupunkistrategian tavoitteita toteuttavassa Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen EHYT -hankkeessa etsitään yleissuunnittelun avulla asuntorakentamiseen soveltuvia alueita ja osoitetaan rakentamispaikkoja niitä tukeville palveluille sekä varmistetaan työpaikka-alueille riittävät aluevaraukset.

Katso myös