Siirry sisältöön

Sisaruspohjan osayleiskaava

Aluerajaus

Sisaruspohja sijaitsee Teiskossa, Tampereen pohjoisella suuralueella noin 25 km kaupungin keskustasta pohjoiseen Näsijärveen kuuluvan Paarlahden etelärannalla. Osayleiskaava-alue rajautuu lännessä Kaitavedentiehen, pohjoisessa Valkeajärveen, Matehiseen, Sisaruspohjaan ja Paarlahteen, idässä samalla johtoalueella rinnakkain kulkeviin 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjoihin sekä valmisteilla olevaan Viitapohjan osayleiskaavaan. Etelässä kaava-alue rajautuu harvaan asuttuun metsäalueeseen sekä 110 kV:n voimalinjaan.

Lainvoimainen kaava

Sisaruspohjan osayleiskaava tuli voimaan 27.12.2016 annetulla kuulutuksella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2014 (226 §) osayleiskaavaehdotuksen. Kaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joissa valitukset hylättiin.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.11.2014 (473 §) esittää valtuuston päätettäväksi, että kaavaehdotus hyväksytään.

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 4.11.2014 (296 §) kaavaehdotuksen hyväksymisestä ja esittämisestä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti kokouksessaan 27.10.2014 (69 §) Sisaruspohjan osayleiskaavaehdotuksen valmistelemisesta hyväksymiskäsittelyyn.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.3.2013 (102 §) Sisaruspohjan osayleiskaavan ehdotuksen asetettavaksi nähtäville 7.3.-12.4.2013 väliseksi ajaksi.

Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 20.3.2013 Kämmenniemen koululla.

Selvitykset ja raportit

Kaavaluonnos

Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto päätti kokouksessaan 24.9.2007 (75 §) asettaa Sisaruspohjan osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 4.10. - 2.11.2007 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi kokouksessaan 7.11.2006 (57 §) kaavan alustavat tavoitteet ja päätti asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville.

Lisätiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907
sähköposti [email protected]

Kaavainsinööri
Hilkka Takalo
puhelin +358505620345
sähköposti [email protected]

Vanhat pöytäkirjat ja niiden otteet ovat saatavissa Tampereen kaupungin kirjaamosta.
Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere