Siirry sisältöön

Santalahden osayleiskaava

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.2.2006 Santalahden osayleiskaavaehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka jätti valituksen osin tutkimatta ja muilta osin hylkäsi valituksen.

Korkein hallinto-oikeus päätti 24.4.2008 olla muuttamatta hallinto-oikeuden päätöstä. Santalahden osayleiskaava tuli voimaan 30.4.2008 annetulla kuulutuksella, jota korjattiin 8.5.2008 annetulla kuulutuksella.

Santalahden alue asuinkäyttöön

Santalahden osayleiskaavalle asetettu keskeinen tavoite on asuinalueen elinympäristön laadun varmistaminen: asuntoalueen liittäminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen uusilla esteettömillä kevyenliikenteen yhteyksillä; uuden korttelialueen yhdistäminen turvalliseksi, eri ihmisryhmiä palvelevaksi, viihtyisäksi korttelipihasarjaksi; piha-alueiden hyvä melusuojaus; maaperän puhdistaminen; riittävät virkistysalueet; kulttuuriympäristön ja jäljellä olevan harjuluonnon vaaliminen ja voimalinjan siirto tai kaapelointi. Tavoitteena on ollut lisäksi yritystoiminnan mahdollisuuksien säilyminen alueella ja Santalahden satama-alueen kehittäminen.

Santalahden osayleiskaavatyötä on tehty tavanomaista tarkemmin muun muassa siksi, että viereisen Paasikiventien ja toiselta suunnalta rautatien meluongelmat saataisiin ratkaistua asumisen edellyttämällä tavalla.

Osayleiskaavan pohjana on yleiskaavatasoon nähden tarkasti tutkitut kortteliratkaisut, joissa kaavan reunaehdot toteutuvat. Alueelle on tulossa 2-8 kerroksisten kerrostalojen korttelialueita, joissa on suojaisat etelään aukeavat sisäpihat. Korttelien välillä on kevyen liikenteen sisäinen yhteys.

Santalahdessa on ollut aiemmin teollisuutta ja asuntoja. Pispalasta pohjoiseen sijaitsevan alueen voidaankin katsoa olevan vanhaa asumisen ja työpaikkatoimintojen kulttuuriympäristöä.

Alueen vanhoja teollisuusrakennuksia ja asuintaloja suojellaan kaavoituksen yhteydessä. Santalahti saisi osin palvelunsa Pispalasta, jolloin uusien asukkaiden tulo tukee myös näiden palvelujen säilymistä. Tätä varten on tarkoitus parantaa erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiä Pispalan ja Näsijärven rannan välillä. Myös asuntoalueen omia palveluja kuten lähikauppa ja päiväkoti voidaan sijoittaa alueelle.

Alueen itäpäähän entiselle Tikkutehtaan alueelle on tulossa työpaikkatoimintoja. Toimistotyöpaikkoja, palveluita ja kauppoja voidaan sijoittaa myös alueen länsipäähän ja Rantatien varteen.

Santalahden osayleiskaavan suunnittelu on tehty siten, että se mahdollistaa kaikki esillä olleet liikenteen kehittämishankkeet.

Osayleiskaava

Selvitys- ja perusteluliitteet