Siirry sisältöön

Myllypuron osayleiskaava

Kaava-alue sijaitsee valtatien 3 ympäristössä rajautuen etelässä Porin rataan, idässä Teollisuustiehen, pohjoisessa Ylöjärven rajaan ja lännessä Nokian rajaan.

Nokian kaupungilla on samanaikaisesti valmisteilla Tampereen kaupunkiin rajautuen Kyynijärvi-Juhansuo osayleiskaava, joka pyritään valmistelemaan samassa aikataulussa Myllypuron osayleiskaavan kanssa.

Kaava-aineistot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2008 Myllypuron osayleiskaavaehdotuksen. Kaavasta ei valitettu ja se astui voimaan 22.1.2009 julkaistulla kuulutuksella.

Palvelupiste Frenckell
puhelin 03 5656 4400
postiosoite PL 487
33101 Tampere