Siirry sisältöön

Koilliskeskuksen osayleiskaava

Koilliskeskuksen osayleiskaava on ensimmäinen maankäyttö- ja rakennuslain säädöksin valmisteltu oikeusvaikutteinen yleiskaava Tampereella. Työ käynnistyi vuosituhannen vaihteessa, kun kehittyvään aluekeskukseen haluttiin sijoittaa toinen hypermarket, jota ei ollut mitoitettu kantakaupungin yleiskaavan aluekeskuksen aluevarauksessa.

Osayleiskaavaa valmisteltaessa on toteutettu maankäyttö- ja rakennuslain vuorovaikutteisen suunnittelun säännöksiä varsin laajassa yhteistyössä osallisryhmien kesken.

Osayleiskaava antaa pohjan alueen kehittämiseen nopeasti kasvavan itäisen Tampereen aluekeskukseksi.

Koilliskeskuksen osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Koilliskeskuksen osayleiskaavan 7.1.2004 ja se tuli voimaan 19.2.2004.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 7.1.2004 Koilliskeskuksen osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen, 10§
Palvelupiste Frenckell
puhelin 03 5656 4400
Frenckell
postiosoite PL 487
33101 Tampere