Siirry sisältöön

Selvitykset

Keskustan yleiskaavaan liittyen laaditaan monia selvityksiä ja suunnitelmia. Tälle sivulle on koottu keskustan yleiskaavaa varten laadittuja selvityksiä. Lisäksi yleiskaavassa voidaan hyödyntää monia muita suunnitelmia ja selvityksiä, joita on koottu välilehden "Kaavatyöhön liittyvät muut aineistot" alle.

Ullakkorakentamisen selvitys

Ullakko- ja kattorakentamisen mahdollisuuksia Tampereen keskusta-alueella tutkiva selvitys valmistui syyskuussa 2013.

Korkean rakentamisen selvitys

Lokakuussa 2012 valmistui korkean rakentamisen selvitys, jonka yhdyskuntalautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 6.11.2012.

Rantojen käytön historiaselvitys

Keskustan järvenrantojen käyttöhistoriasta on laadittu selvitys. Selvitystä voidaan hyödyntää arvioitaessa rantojen tulevan käytön mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja.

Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö 2012

Tampereen keskustan rakennetusta kulttuuriympäristöstä on laadittu selvitys. Selvitys on luonteeltaan kulttuurihistoriallinen inventointi, jossa tunnistettiin 29 arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ja 15 modernin rakennuskulttuurin kohdetta. Alla olevissa linkeissä on selvitysraportti liitteineen.

Keskustan osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Arkeologisen inventoinnin on laatinut Pirkanmaan maakuntamuseon Kulttuuriympäristöyksikkö kevään ja kesän 2014 aikana. Inventoinnin jälkeen yleiskaava-alueelta tunnetaan seitsemän kiinteää muinaisjäännöstä, joista yksi on vedenalainen. Lisäksi alueelta tunnetaan muita suojeltavia kulttuuriperintökohteita.

VAK-selvitys

Vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvista suuronnettomuusriskeistä on tehty arviointi. Liitetiedostossa on selvityksen julkiseen käyttöön tarkoitettu tiivistelmä.

Keskustan väestö ja asuminen

Liitetiedostossa on tietoa keskustan väestöstä ja asumisesta.