Siirry sisältöön

Kauppi-Niihaman osayleiskaava

Osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 12.5.2008, jolloin kaupunginhallitus päätti esittää kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.5.2008 päätettiin, että osayleiskaavaehdotuksesta poistetaan Koljontien pohjoispuolella oleva erillispientalojen asuntoaluevaraus ja muilta osin Kauppi-Niihaman osayleiskaavaehdotus hyväksytään.

Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 1.9.2009. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimukset ja hylkäsi osan valituksista sekä jätti osan valituksista tutkimatta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä jätettiin kaksi valituskirjelmää korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Korkein hallinto-oikeus antoi 4.4.2011 asiassa päätöksen, jossa se hylkäsi valittajien vaatimukset ja valitukset.

Lainvoiman kaava sai 12.5.2011 annetulla kuulutuksella.

Kaava-aineistot

Voimassa oleva alue kaupunginvaltuuston 25.4.1990 hyväksymästä osayleiskaavasta.

Tampereen palvelupiste
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere