Siirry sisältöön

Kauppi-Niihama

Osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 12.5.2008, jolloin kaupunginhallitus päätti esittää kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.5.2008 päätettiin, että osayleiskaavaehdotuksesta poistetaan Koljontien pohjoispuolella oleva erillispientalojen asuntoaluevaraus ja muilta osin Kauppi-Niihaman osayleiskaavaehdotus hyväksytään.

Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 1.9.2009. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimukset ja hylkäsi osan valituksista sekä jätti osan valituksista tutkimatta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä jätettiin kaksi valituskirjelmää korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Korkein hallinto-oikeus antoi 4.4.2011 asiassa päätöksen, jossa se hylkäsi valittajien vaatimukset ja valitukset.

Lainvoiman kaava sai 12.5.2011 annetulla kuulutuksella.

Kaava-aineistot

Voimassa oleva alue kaupunginvaltuuston 25.4.1990 hyväksymästä osayleiskaavasta.

Palvelupiste Frenckell
puhelin 03 5656 4400
postiosoite PL 487
33101 Tampere