Siirry sisältöön

Kantakaupungin yleiskaava

Kantakaupungin yleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Tampereen kokonaisyleiskaava koostuu Aitolahti - Teiskon, Nurmi-Sorilan ja kantakaupungin alueita koskevista yleiskaavoista. Kantakaupungin yleiskaavan ulkopuolelle on rajattu keskustan, Pyynikin, Lahdesjärven ja Kauppi - Niihaman osayleiskaava-alueet.

Kantakaupungin yleiskaava 27.5.1998 saatettiin rakennuslain 29 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymispäätös alistettiin Ojalan osayleiskaava-aluetta ja Myllypuron aluetta lukuunottamatta vahvistettavaksi ympäristöministeriöön, missä se vahvistettiin 12.12.2000 ja14.2.2003. Kaava sai lainvoiman 16.10.2003.

23.11.2015 tarkistettu maankäyttökartta
Maankäyttöä käsittävässä painokartassa huomattiin virheitä, jotka kohdistuivat Sääksjärven ranta-alueen rakennuspaikkamerkintöihin sekä LR-, ev- ja me-alueiden merkitsemiseen kartalla. Päivitetty kartta löytyy alla olevan linkin kautta.

Kaava-aineistot

Selostuksen liitteet

1. Yleiskaavan oikeusvaikutukset
2. Väkiluku ja ikäryhmät suuralueittain
3. Tampereen väestöennusteet
4. Asuntotuotanto ja aluetarve 1990-2020
5. Yleiskaavan täydennysasuntoalueiden varannot
6. Tampereen kaupungin viheraluejärjestelmä
7. Asemakaavoitetut puistot 18.12.1996 ja yleiskaavapuistot 27.5.1998, pinta-alat
8. Kantakaupungin merkittävät viherverkon osat
9. Suojellut, suojeltavaksi tarkoitetut ja merkittävät kohteet ja alueet
10. Yhteenveto kaavatalouskustannuksista kantakaupungin ulkopuolella
11. Yhteenveto kaavatalouskustannuksista kantakaupungin alueella
12. Kaupungin rakentamiskustannukset/asunto
13. Täydennysalueiden tilastotiedot ja kaavoitusjärjestys suuralueittain. Korttelikaaviot
14. Tampereen väestö, asumisväljyys ja asuntokuntakoko
15. Seutukaavatilanne 1:100 000
16. Yhdyskuntateknisen huollon aluevarauksia ja ympäristön häiriötekijöitä 1:60 000
17. Palvelukeskusverkko 1:60 000
18. Täydennysalueet 1:60 000
19. Liikenneverkko 1:60 000
20. Osa-aluejako, maanomistus 1:60 000
21. Kaupungin kasvu ja kehittyminen 1990-luvun lopulta vuoteen 2003

Tampereen palvelupiste
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere