Siirry sisältöön

Kantakaupungin yleiskaava 2040

Lainvoimainen yleiskaava

Kantakaupungin yleiskaava 2040, Kartta 1 yhdyskuntarakenne.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 ja yleiskaava kuulutettiin voimaan 20.1.2020.

Yleiskaavan sisältö pohjautuu valtuustokauden 2013–2017 kaupunkistrategian linjauksiin. Siinä tunnistetuista muutoshaasteista on paneuduttu kasvun hallinnan ohella elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen, ympäristövaatimusten kiristymiseen, luonnon moninaisuuden kaventumiseen, ilmastonmuutoksen hillintään sekä alueellisen eriytymisen ehkäisyyn. Yleiskaavassa maankäyttöä, liikennettä, asumista ja palveluja on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena vähähiilisen tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen toteuttamiseksi. Yleiskaavan keskeinen tavoite on ohjata suurin osa tavoitellusta asukasmäärän kasvusta (n. 60 000) hallitusti jo kertaalleen kaavoitettuun ja rakennettuun kaupunkiin. Tamperetta kehitetään yleiskaavan pohjalta tasapuolisesti siten, että kaupunkirakenne ydinkeskustan länsi-ja itäpuolilla tasapainottuu. Kasvu on ohjattu keskustojen ja joukkoliikennealueiden muodostamaan verkottuvaan rakenteeseen, mikä parantaa palvelujen saavutettavuutta ja edistää toiminnallista monipuolistumista.

Yleiskaavakartat

Kantakaupungin yleiskaava 2040 -logo.

Yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Projektiarkkitehti
Anna-Lotta Kauppila
puhelin 040 800 7212

sähköpostiosoitteet: [email protected]

Kirjaamo
puhelin (03) 5653 4550
sähköposti [email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kantakaupunginyleiskaava2040

Kantakaupungin yleiskaava 2040 diaarinumero: TRE:3662/10.02.03/2015.