Siirry sisältöön

Kämmenniemen yleissuunnitelma 8774

Kämmenniemen yleissuunnittelu on yleiskaavoituksen työohjelman 2017-2021 mukainen Pohjois-Tampereen strategiseen yleiskaavaan liittyvä työ. Yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia asemakaavoituksen pohjaksi taajaman mahdollisia laajenemisalueita, niiden liittymistä nykyiseen rakenteeseen sekä toisaalta Kämmenniemen keskeisten väylien, Kämmenniemenkadun ja Aunessalmenkadun yleisilmeen kohottamista ja mahdollista lisärakentamista. Kämmenniemen länsiosan uusilla asuinalueilla on yksittäisiä asemakaavoitettuja tontteja vielä vapaana, mutta rakentamisen kiihtyessä ne voidaan toteuttaa nopeastikin. Yleissuunnitelmalla halutaan varautua tulevaan tonttitarpeeseen.

Mahdollisille laajenemisalueille (kaupungin omistamat alueet) on tehty kesän 2018 aikana luontoselvityksiä (kasvillisuus ja eläimistö) sekä muinaisjäännösinventointi.

Kämmenniemen yleissuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä kaavoituksen nettisivuilla samanaikaisesti Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavaluonnoksen kanssa ja suunnitelmaa työstetään eteenpäin luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta. Yleissuunnitelmaehdotuksen on tarkoitus tulla nähtäville samanaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa alkuvuonna 2020.

Dnro 1850/10.02.03/2019

Kämmenniemen yleissuunnitelma (pdf, 2.07 Mt)tulostusversio