Siirry sisältöön

Alustava kaavan vaikutusten arviointi

Kaavaluonnosvaiheessa kaavan aiheuttamia vaikutuksia arvioidaan peilaamalla luonnosratkaisua työlle asetettuihin tavoitteisiin. Vaikutusten arviointia on tehty myös osallisten valmisteluvaiheessa antamaan palautteeseen verraten. Vaikutusten arviointia syvennetään ehdotusvaiheessa.