Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Pohjois-Tampere

Pohjois-Tampereen aluerajaus

Pohjois-Tampereen alueelle käynnistetään strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti.

Tälle sivustolle kootaan kaava-aineiston lisäksi lähtötietoja ja linkkejä, joita myös muut tahot voivat hyödyntää.

Pohjois-Tampereen kokonaispinta-ala on 520 km2, josta maapinta-alaa on 397 km2. Maapinta-alasta 83 % on metsää, 15 % peltoa ja 2 % rakennettuja alueita. Alue on pinta-alaltaan 75 % koko kaupungin pinta-alasta, mutta asukasmäärältään vain noin 2 %. Alueella on noin 4440 asukasta, josta Kämmenniemen taajamassa noin 900 asukasta.

Alueella on rantaviivaa noin 585 km, josta Näsijärvellä noin 226 km. Laajat ranta-alueet ovat houkutelleet alueelle runsaasti loma-asutusta. Yhteensä alueella on noin 2000 ympärivuotista asuntoa ja reilut 2700 loma-asuntoa. Etäisyys Tampereen keskustasta alueen eteläosaan Nurmiin on noin 12 km, Kämmenniemen taajamaan noin 25 km ja pohjoisosaan Kapeeseen noin 50 km. (Tiedot koottu 10/2017)

Ajankohtaista

Pohjois-Tampereen tavoitekysely

Keväällä tehdyn tavoitekyselyn yhteenveto on valmistunut ja löytyy sivulta osallistuminen .