Siirry sisältöön

Pohjois-Tampere

Ajankohtaista

Digitaalinen yleiskaavaluonnos nähtävillä 4.4.-31.5.2019

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 kaavaluonnoksen asettamista nähtäville. Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava on nähtävillä 4.4.-31.5.2019.

Nähtävilläoloaineisto koostuu kaavakartoista 1-3 määräyksineen sekä kaavaselostuksesta, joihin voi tutustua sähköisinä versioina: Kaavakartat 1-3 Oskari-karttapalvelussa ja Kaavaselostus kaavoituksen nettisivuilla yleiskaavaluonnos -välilehden alta.
Kaavaa koskeva palaute tulee jättää nähtävilläoloaikana 31.5.2019 mennessä ensisijaisesti Maptionnaire-karttapalvelun kautta, josta mielipide lähetetään automaattisesti kaupungin kirjaamoon. Mikäli palautteen jättäminen karttapalvelun kautta ei ole mahdollista, mielipide voidaan jättää Tampereen kaupungin kirjaamoon myös perinteisellä tavalla, sähköpostiosoite [email protected], postiosoite Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14-16 C. Palautteeseen pyydetään merkitsemään kaavan diaarinumero TRE:864/10.02.03/2018.

Kämmenniemen yleissuunnitelma
Strategisen yleiskaavan rinnalla laaditaan Kämmenniemen yleissuunnitelma, jonka luonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä samanaikaisesti yleiskaavan kanssa. Kämmenniemen yleissuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä

Palautekysely digitaalisen yleiskaavan käytöstä

Yleiskaava on laadittu ensimmäistä kertaa tietomallipohjaisesti ja se asetetaan nähtäville digitaalisia välineitä hyödyntäen. Siirtyminen digitaaliseen yleiskaavaan toteuttaa kaupungin Tampere - Sinulle paras -strategiaa. Yleiskaavaluonnos on nähtävillä Oskari-karttapalvelussa, jossa pääsee tutustumaan myös yleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Kaavaluonnoksen selostus on Yleiskaavoituksen internet-sivuilla ja yleiskaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteen sähköisesti Maptionnaire-kaavapalvelun kautta. Digitaalisella kaava-aineistolla pyritään palvelemaan kuntalaista monipuolisemmin. Palautekyselyssä kerätään kokemuksia digitaalisen yleiskaavan käytöstä. Kyselyn tulokset auttavat kehittämään jatkossa toimintaamme.


Pohjois-Tampereen aluerajaus

Pohjois-Tampereen alueelle on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Tälle sivustolle kootaan kaava-aineiston lisäksi lähtötietoja ja linkkejä, joita myös muut tahot voivat hyödyntää.

Pohjois-Tampereen kokonaispinta-ala on 520 km2, josta maapinta-alaa on 397 km2. Maapinta-alasta 83 % on metsää, 15 % peltoa ja 2 % rakennettuja alueita. Alue on pinta-alaltaan 75 % koko kaupungin pinta-alasta, mutta asukasmäärältään vain noin 2 %. Alueella on noin 4440 asukasta, josta Kämmenniemen taajamassa noin 900 asukasta.

Alueella on rantaviivaa noin 585 km, josta Näsijärvellä noin 226 km. Laajat ranta-alueet ovat houkutelleet alueelle runsaasti loma-asutusta. Yhteensä alueella on noin 2000 ympärivuotista asuntoa ja reilut 2700 loma-asuntoa. Etäisyys Tampereen keskustasta alueen eteläosaan Nurmiin on noin 12 km, Kämmenniemen taajamaan noin 25 km ja pohjoisosaan Kapeeseen noin 50 km. (Tiedot koottu 10/2017)

Twitter