Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhdyskuntalautakunta teki kokouksessaan 8.1.2013 yleiskaavan aloituspäätöksen ja päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS oli nähtävillä 10.1. - 22.2.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty viimeksi 23.6.2015.

Asiantuntijaseminaarit

Keskustan strategiseen kehittämiseen liittyen järjestettiin syksyllä 2012 ja tammikuussa 2013 kolme asiantuntijaseminaaria, joihin osallistui kaikkiaan yli 120 henkeä. Alla on asiantuntijaseminaareista laadittu yhteenvetoraportti. Neljäs asiantuntijaseminaari järjestettiin maaliskuussa 2014.

Tampereen kaupunkikeskustan aamukahvit

Tampereen kaupungin maankäytön suunnittelu ja keskustahanke ovat järjestäneet yhteistyössä Tampere tunnetuksi ry:n kanssa aamukahvitilaisuuksia keskustan yrittäjille ja kiinteistönomistajille. Tilaisuuksien teemoina on ollut keskustan kehittämisen ajankohtaisia asioita, kuten kävelykeskusta, Rantaväylän tunneli, Hämeenkadun yleissuunnitelma ja keskustan strateginen osayleiskaava. Alla on tilaisuuksista laaditut muistiot.

Kuntalaisosallistuminen

Yleiskaavaluonnokset olivat nähtävillä palautteen antamista varten 3.4.-28.5.2014 välisen ajan. Yleiskaavaluonnoksista jätettiin nähtävillä olon aikana 15 mielipidettä. Lisäksi nähtävillä olon aikana järjestettiin mm. neljä keskustan kaavakävelyä, joiden tulokset sisällytetään luonnoksista annettuun palautteeseen.

Kevään 2013 aikana kuntalaisosallistumista järjestettiin mm. yleisötilaisuuksissa (6.2. ja 18.3.2013) ja internet-kyselyllä. Yleiskaavaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 9.4.2014.

Kuntalaisosallistumisesta tiedotetaan tarkemmin kuulutuksilla ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksillä. Kuntalaisosallistumisen mahdollisuuksista kerrotaan myös tällä internet-sivulla.

Kaavakävelyt

Yleiskaavaluonnoksiin liittyen järjestettiin 13.5. – 27.5.2014 välisenä aikana neljä kaavakävelyä. Kävelyiden tarkoituksena oli paikan päällä keskustella keskustan kehittämisestä. Kävelyille osallistui kaupungin edustajien lisäksi noin 70 asukasta tai muuten keskustan kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä. Alla olevissa tiedostoissa on kävelyiden yhteenveto ja kartta alueista, joilla kävelyt järjestettiin.

Yleisötilaisuus 6.2.2013

Monitoimitalo 13:ssa järjestettiin 6.2.2013 avoin yleisötilaisuus. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkeä. Alla on tilaisuuden muistio, ryhmätyöt ja tilaisuudessa pidettyjen esitysten materiaalit.

Internet-kysely Harava

Tampereen keskustan kehittämisestä kysyttiin karttakyselyllä internetissä 4.2.-18.3.2013. Näkemyksiä toivottiin keskustan viihtyisistä, toimivista sekä kehitettävistä paikoista ja reiteistä, rantojen kehittämisestä, keskustan kaupallisesta kehittämisestä ja tapahtumapaikoista.

Kyselyvastauksia kertyi yhteensä 1421. Vastaajat merkitsivät kartalle yli 17 000 paikannuspistettä ja reittiviivaa. Avovastauksia kirjoitettiin yli 3000. Kyselyn tuloksia on koottu kahteen raporttiin:

Raportti 1, Tampereen keskustan asukaskyselyn analyysi

Raportti 2, Keskustan viherverkko asukkaiden kokemana. Harava-aineiston laadullinen analyysi.

Selattavassa pdf-tiedostossa on esitetty kaikki vastaajien kartalle merkitsemät pisteet ja viivat. Toisessa tiedostossa on ohje vastauspisteet sisältävän tiedoston käyttöön.

Kyselyssä oli mahdollista antaa vapaamuotoista palautetta keskustan kehittämisestä. Vastauksiin (577 kpl) voi tutustua liitedokumentissa:

Kyselyn tuloksia hyödynnetään keskustan yleiskaavan luonnosten valmistelussa. Kiitos kaikille vastanneille!

Asukkaiden kokemuksellinen tieto – yliopiston kurssi

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kurssilla osallistuttiin keskustan yleiskaavan valmisteluun alkuvuonna 2013. Ympäristön ja alueiden politiikan opiskelijat toteuttivat kävely- ja tilannehaastatteluja keskustan alueella ja analysoivat internet-kysely Haravan alkuvaiheen tuloksia. HTT Jarkko Bamberg, yksi kurssin vastuuopettajista, on laatinut yhteenvedon opiskelijoiden ryhmätöiden tuloksista ja arvioinut käytettyjä kokemuksellisen tiedon tuotannon menetelmiä.

Keskustelu Kyttälän kävelykeskustasta

Aamulehdessä julkaistiin 3.2.2013 artikkeli, jossa Tampereen kauppakamari esitti Kyttälään laajan kävelykeskustan luomista. Artikkeli sai lehden Internet-sivuilla lähes 300 palautekommenttia. Tampereen kaupunki tilasi Liikenteen tutkimuskeskus Verneltä kommenttien analysoinnin.