Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Kaavatyöhön liittyvät muut aineistot

Keskustan suunnitteluun liittyy monia aiemmin laadittuja ja parhaillaan laadittavia suunnitelmia ja selvityksiä, joita voidaan hyödyntää keskustan strategisessa osayleiskaavassa. Monet näistä liittyvät koko kantakaupungin suunnitteluun. Tälle sivulle on kerätty linkkejä keskustan suunnittelun kannalta tärkeisiin suunnitelmiin ja selvityksiin.

Tampereen muutostrendit

Vuonna 2013 laadittavaa kaupunkistrategiaa ja keskustan strategista osayleiskaavaa varten on hahmotettu maailmanlaajuisia kehityskulkuja, jotka vaikuttavat Tampereen tulevaisuuteen.

Keskustan kehittämisohjelma

Keskustan kehittämisohjelma on tärkeänä pohjatyönä keskustan yleiskaavalle.

Keskustan liikenneverkkosuunnitelma ja maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleissuunnitelma

Keskustan liikenneverkkosuunnitelma ja maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleisssuunnitelma ovat valmistuneet huhtikuussa 2013. Näihin suunnitelmiin voi tutustua liikenneverkkosuunnitelman omilla sivuilla.

Tammelan kaupunginosan kehittäminen

Alueelle on laadittu yleissuunnitelmavisiona kehittämispaperi täydennysrakentamisen pohjaksi. Työ jatkuu korttelikehittämisenä yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys

Vuonna 2008 valmistunut selvitys, jossa on tutkittu luonnon ja kulttuuriympäristön osatekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja merkitystä koko kantakaupungin alueella.

Kaupunkiraitiotie

Raitiotiesuunnittelun ajatuksena on joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla. Katuraitiotien yleissuunnitelma tulee kaupunginvaltuuston päätöskäsittelyyn 16.6.2014.

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - EHYT

Työn tarkoituksena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Koko kaupunkia koskeva selvitys valmistui vuonna 2011. Työtä on jatkettu kaupunginosakohtaisten yleissuunnitelmien laatimisella keskusta-alueen ulkopuolella.

Hyvinvointipalvelujen verkoston kehittämissuunnitelma