Siirry sisältöön

Yleiskaavan vaikutukset

Piirroskuva raitiovaunusta.

Yleiskaavan tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategiaan. Erityisesti strategian teema "Urbaani ja kestävästi kasvava" ohjaa keskeisesti kantakaupungin yleiskaavan ratkaisuja. Kaavaprosessin osalta "Yhdessä tekevä ja inhimillinen" teeman osallisuus ja digitaalisuuden hyödyntäminen kytkeytyvät yleiskaavatyöhön. Lisäksi yleiskaavaan liittyvät vahvasti "Luova ja innovatiivinen" teeman tavoitteet koskien yritysten ja työpaikkojen syntyä ja kasvua sekä Tampereen valtakunnallista ja kansainvälistä saavutettavuutta.

Tampereen strategian toteutumista seurataan vuosittain kokoamalla strategian tavoitteiden toteumatiedot visuaaliseen Tampereen Pulssi –palveluun. "Urbaani ja kestävästi kasvava" -teeman seurattavista tavoitteista: väkiluvun kasvu, keskustan elinvoiman vahvistuminen, asemakaavoituksen kohdistuminen aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille sekä CO2-päästöjen vähentämisen tavoitteet ovat toteutumassa. Asuntokannan monipuolisuustavoitteen toteutumista ja kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuuden nousua ei voida arvioida.

Yleiskaavaluonnoksen vaikutusarviointi on ryhmitelty strategian "Urbaani ja kestävästi kasvava" -teeman tavoitteiden pohjalta. Erityisesti yleiskaavassa korostuvat strategian kasvuun, hiilineutraalisuuteen sekä kestävän liikkumiseen liittyvät tavoitteet. Vaikutusarviointi on laadittu pääosin asiantuntija-arvioina osana kaavaluonnoksen valmistelua. Ilmastovaikutuksia on arvioitu osana Suomen ympäristökeskuksen tutkimushanketta Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR-demo) ja tuotettu yhdyskuntarakenteen päästöjen mallintamista kuvaava työkalu.