Siirry sisältöön

Yleiskaavan lähtökohdat

Kuvituskuva yleiskaavan lähtökohdista

Yleiskaavalla sovitetaan yhteen kaupungin strategiset ja yleispiirteiset yhdyskuntarakenteen kehittämisen tavoitteet. Lähtökohdaksi tarvitaan yhdyskuntarakenteen seurantaa ja siitä tehtyjä johtopäätöksiä, tietoa eri toimijoilta ja selvitysaineistoa erilaisista yhdyskuntarakenteen osa-alueista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi yleiskaavaa ohjaa ylemmän tason suunnitelmat; valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja Pirkanmaan maakuntakaava. Tampereen kaupunkiseudulla on tehty myös kuntien yhteinen rakennesuunnitelma, johon kunnat ovat sitoutuneet.