Siirry sisältöön

Mielipiteen jättäminen

Nähtävilläolon aikana 13.2.-22.3.2020 on mahdollisuus antaa palautetta kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet kaava-asiasta tulee toimittaa ensisijaisesti kaavapalautepalvelun kautta.

Mielipiteet voi toimittaa myös suoraan kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai osoitteella Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere (käyntiosoite Puutarhakatu 6). Tällöin mielipiteessä tulee mainita asian diaarinumero TRE:863/10.02.03/2018.

Yleiskaavapalautteiden seuranta

Tampereen yleiskaavapalautteiden seuranta -sivustolla julkaistaan Kantakaupungin yleiskaavaluonnoksen, valtuustokausi 2017-2021, sähköisessä kaavapalautepalvelussa jätetyt mielipiteet. Mielipiteet julkaistaan mikäli mielipiteen antaja on antanut siihen luvan kaavapalautepalvelussa. Palaute tulee sivustolla näkyviin tarkistuksen jälkeen noin 1-3 arkipäivän viiveellä. Mielipiteet julkaistaan nimettöminä ja niistä poistetaan myös muut henkilön tunnistetiedot.

Palaute sähköisen kaava-aineiston kehittämisestä

Tampereella tuotetaan digitaalista yleiskaava-aineistoa. Digitaalinen yleiskaava-aineisto sisältää Oskari-karttapalvelussa nähtävillä olevan yleiskaavaluonnoksen, internet-sivuille laaditun selostuksen kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä sähköisen kaavapalautepalvelun. Digitaalisilla palveluilla parannetaan osallisten mahdollisuuksia saavuttaa yleiskaava-aineisto ja helpotetaan osallistumista yleiskaavaprosessiin.

Digitaalisesta kaava-aineistosta kerätään erillisellä palautekyselyllä kokemuksia. Palautteen avulla sähköisiä palveluita kehitetään jatkossa eteenpäin.