Siirry sisältöön

Yleiskaavan tietomalli

Tampere digitalisoi yleiskaavansa – suuria tietovirtoja on hallittava uusin keinoin

Tampereen kaupunkikuva on muuttunut viime vuosina paljon eikä kasvulle näy loppua. Jotta kaupunkia ja sen maankäyttöä voidaan suunnitella entistä tehokkaammin, Tampereen kaupunki on digitalisoinut yleiskaavansa. Tampereen yleiskaavoitus kehitti tietomallin, joka parantaa maankäyttöä koskevan tiedon saatavuutta. Kokeiluhanketta rahoitti ympäristöministeriön KIRA-digi-hanke.

Tampereen kaupungin yleiskaavoitus kehitti yhteistyössä Gispo Oy:n kanssa vuoden ajan KIRA-digi-hankkeessa digitaalista yleiskaavaa. Uuden tietomallin tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa yleiskaavaprosessia sekä helpottaa tiedon hallintaa ja vuorovaikutusta kaavatyön eri vaiheissa. Yleiskaava on kunnan alueiden käytön strateginen kehittämisväline, jonka avulla määritellään maankäyttö koko kaupungin ja kaupunginosan tasolla.

"Tällä hetkellä yleiskaavaprosessimme on melko työläs suuren tietomäärän vuoksi ja siksi kehitämme tiedon ja prosessin hallintaa tietomallipohjaisen yleiskaavan avulla. Suunnitteluprosessi voidaan saada entistä läpinäkyvämmäksi ja suunnittelutyössä tuotetun tiedon saatavuus ja laatu paranevat", kertoo Tampereen kaupungin yleiskaavapäällikkö Pia Hastio.

Tietomallia kehitettiin siten, että se voitaisiin kytkeä helposti myös tietomallipohjaiseen maakuntakaavaan ja asemakaavaan. Avoimesta tietomallista hyötyvät esimerkiksi kaupunki itse ja asemakaavoituksen parissa työskentelevät. Myös kuntalaiset saavat tulevaisuudessa nykyistä luettavamman ja ymmärrettävämmän yleiskaavan, jota voi tutkia esimerkiksi kartan päältä tarkasteltavan tiedon avulla.

Digitaalinen yleiskaava helpottaa päätöksentekoa

Digitaalisen yleiskaavan myötä Tampereen kaupunki haluaa helpottaa omaa työtään ja valtuuston päätöksentekoa. Nykymuodossaan yleiskaavaprosessissa ei pystytä enää hallitsemaan suuria tietovirtoja. Tilalle tarvittiin työkalu, jonka avulla eri lähteistä tulevia, laadultaan erilaisia tietoja voidaan hallita ja hyödyntää saman tien.

"Olemassa olevaa, muuttumatonta tietoa on paljon. Haluamme, että tiedonhankintaprosessia ei tarvitsisi aina valtuuston vaihtuessa tehdä uusiksi, vaan yleiskaava olisi päivittyvä ja käyttökelpoinen joka tilanteessa," Hastio kertoo.

KIRA-digi-hanke valmistui syyskuussa 2018

KIRA-digi-hankkeessa kehitetty yleiskaavan tietomalli luotiin avoimella kuvauskielellä vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi GitHub-ohjelmavaraston kautta. Tietomalli luotiin vastaamaan EU:n INSPIRE-vaatimuksia ja tietomallissa kaavaobjekteille sekä taulujen tiedoille luodaan automaattisesti yksilöivät id-tunnukset. Lähtötietojen linkittäminen onnistuu esimerkiksi URI-tunnisteiden avulla. Lähtötietojen saaminen osaksi yleiskaavan tietomallia vaatii kuitenkin lähtöaineistoilta (esim. maakuntakaavat, pohjavesialueet, luonnonsuojelualueet) yksilöivää ID:tä (uuid). Yleiskaavan tietomallin toimiminen siten, että se nivoisi varanto-, yhdyskuntarakenteen seuranta- ja lähtötiedot yhteen osaksi kaavatietoa vaatiikin vielä laajempaa kehittymistä lähtöaineistoilta. Yleiskaavan tietomallista muodostui teknisesti laaja: tietomalli huomioi koko yleiskaavaprosessin ja sen kehittämiseen osallistuivat kaikki Tampereen yleiskaavoittajat. Hankkeen KIRA-digi osuudessa tuotettiin myös Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistustyöhön syötteitä, jotka liittyivät yleiskaavan tuottamiseen tietomallipohjaisena ja asettamisesta digitaalisesti nähtäville.

Yleiskaavan tietomalli käyttöön alku vuodesta 2019

Hankeaikataulu oli tiukka tietomallin luomiselle ja hankkeen aikana ei ehdittykään keskittymään käyttöliittymän kehittämiseen. Siinä, kuinka tietomallia käytetään ja ylläpidetään esimerkiksi QGIS:llä, tarvitaan KIRA-digi-hankkeen jälkeen vielä jatkokehittämistä. Yleiskaavoituksen yhteistyö jatkuukin Gispo Oy:n kanssa, kun Gispo tekee loppu vuodesta 2018 QGIS:n konfigurointityötä siten, että yleiskaavan laadinta olisi mahdollisimman sujuvaa tietomallia hyödyntäen. Alku vuodesta 2019 yleiskaavan tietomalli otetaan käyttöön Tampereen kantakaupunki 2017–2021- ja Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavaluonnoksen laadinnassa.

KIRA-digi

Tampereen yleiskaavan digitalisointi on yksi KIRA-digi kokeiluhankkeista. KIRA-digi on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on edistää kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota sekä avointa ja yhteentoimivaa tiedon-hallintaa. Mukana hankkeessa ovat ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumi.

Lisätietoja

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö, Tampereen kaupunki
pia.hastio(at)tampere.fi
P. +358 40 801 6917

Teemu Lehtinen, digipäällikkö, KIRA-digi-hanke
teemu.lehtinen(at)kiradigi.fi
p. +358 40 456 6108