Siirry sisältöön

Viitapohja

Suunnittelualue

Viitapohja sijaitsee Teiskossa Tampereen kaupungin pohjoisella suuralueella noin 30 kilometriä kaupungin keskustasta lähellä Oriveden rajaa Paarlahden itäpäässä. Alueen pinta-ala on 1327 ha. Suunnittelualueesta on maa-aluetta 1227 ha ja vesialuetta 100 ha.

Viitapohja kuuluu suurelta osin maakunnallisesti merkittävän maisemakokonaisuuden alueeseen. Kylän alueella asuu vakituisesti noin 112 asukasta, ympärivuotisessa asuinkäytössä on 49 asuntoa ja 14 maatilan talouskeskusta. Loma-asuntoja alueella on 41 sekä 9 saunaa.

Suunnitteluvaiheet ja osallistuminen

Viitapohjan osayleiskaavan laatiminen on aloitettu kaupunginhallituksen päätöksellä 31.8.1998.

Osayleiskaavan laatiminen on edennyt vaiheittain. 1. vaiheen Viitapohjan osayleiskaavaluonnos valmistui 28.4.1999.

Suunnittelun 2. vaiheessa kaava-alueen laajuutta on tarkistettu ja laajennusalueen maanomistajia on kuultu laajennusalueen maankäyttötavoitteiden osalta.

Viitapohjan kaavaehdotus viedään kaupunginhallituksen suunnittelujaoston käsittelyyn vuoden 2007 lopulla.

Kaavatyön tavoitteet

Viitapohjan osayleiskaavan päätavoitteena on kyläyhteisön elinvoiman säilyttäminen ja vahvistaminen uuden pysyvän asutuksen muodostamisella kylään tarjoten samalla asumisvaihtoehdon myös kaupunkilaisille pientaloasukkaille.

Rakentamisalueiden määrittelyssä on pyritty kestävän kehityksen mukaiseen maankäyttöön ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Maiseman ja luonnon puolesta arvokkaat alueet on voitu säilyttää mahdollisimman koskemattomina sijoittamalla rakennuspaikat siten, että kulttuuri- ja luonnonympäristölle aiheutunut haitta on mahdollisimman vähäinen.

Viitapohjan osayleiskaavan tavoitteena on ohjata ja tukea rakennuslupia, elinkeinojen kehittämistä, vapaa-ajan toimintaa sekä ympäristön- ja maiseman hoitoa.

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907
sähköposti [email protected]