Siirry sisältöön

Kämmenniemen yleissuunnitelma

Kämmenniemen yleissuunnitelma nro 8774

Kämmenniemen yleissuunnitelma sisältyy Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan osana kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017 – 2021. Yleissuunnitelmaa laaditaan samanaikaisesti strategisen yleiskaavan kanssa.

Kämmenniemi on Pohjois-Tampereen keskeinen palvelutaajama, jossa sijaitsee mm. alueen yhtenäiskoulu ja terveyskeskus. Asukkaita on tällä hetkellä noin 900. Työssäkäynti tapahtuu pääosin alueen ulkopuolella, matkaa Tampereen keskustaan on noin 25 km. Kämmenniemi on rakentunut 1970-luvulta lähtien, rakennetut alueet ovat pääosin asemakaavoitettuja. Rakennuskanta on pientalovaltaista rivi- ja omakotitaloineen. Alueen länsiosan uusilla asuinalueilla on yksittäisiä rakentamattomia tontteja, mutta rakentamisen kiihtyessä ne voidaan toteuttaa nopeastikin.

Yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia asemakaavoituksen pohjaksi taajaman mahdollisia laajenemisalueita pääasiassa kaupungin omistamilla mailla, laajenemisalueiden liittymistä nykyiseen rakenteeseen sekä toisaalta Kämmenniemen keskeisten väylien, Kämmenniemenkadun ja Aunessalmenkadun yleisilmeen kohottamista ja mahdollista lisärakentamista. Yleissuunnitelman pohjaksi on kaupungin omistamilla alueilla Perttulanniemessä ja Kaitavedentien itäpuolella tehty luontoselvityksiä sekä arkeologinen selvitys. Yleissuunnitelma laaditaan konsulttityönä (A-Insinöörit).

Yleissuunnitelmaluonnokset

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtojen asettamisesta nähtäville. Yleissuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä 4.4.-31.5.2019. Luonnosvaihtoehdoista saatiin 8 lausuntoa ja 44 mielipidettä. Kämmenniemen yleissuunnitelman laadinta jatkuu syksyllä 2019 samanaikaisesti Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kanssa. Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Luonnosvaiheessa alueelle on tehty kaksi vaihtoehtoista 8.3.2019 päivättyä suunnitelmaa Veneily ja Ekoilu. Veneily - vaihtoehdossa esitetään Kämmenniemen veneilyn ja matkailun kehittämistä, oma- ja yhteisrantaisia asuinrakennuspaikkoja Perttulanniemen ja Niemisennokan alueille sekä asuin- ja työpaikkarakentamista Kaitavedentien itäpuolelle. Ekoilu -vaihtoehdon tavoitteena on energiatehokas, ekologinen ja yhteisöllinen alue, jossa rakentamista tiiviimmin sijoittamalla jää asukkaiden käyttöön laajemmat virkistysalueet. Molemmissa vaihtoehdoissa esitetään Kämmenniemenkadun varteen täydennysrakentamista ja torialuetta. Veneily -vaihtoehdossa alueelle sijoittuisi 570 uutta asukasta ja Ekoilu -vaihtoehdossa 460 uutta asukasta.

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin +358408016917

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907