Siirry sisältöön

Tilaisuudet ja esittelyt

Tälle sivulle on koottu tietoa asemakaavoituksen ajankohtaisista tilaisuuksista ja esittelyistä.


Tesomajärven tuntumaan asumista vanhalle koulun tontille

Tesomajärven itäpuolelle, entiselle koulun tontille kaavoitetaan asumista. Asemakaavan valmisteluaineisto on nyt nähtävillä. Tavoitteena on rakentaa alueelle kerrostaloja ja pienkerrostaloja alueen arvot ja maisema huomioiden niin, että puustoa säilytetään.

Voit tutustua nähtävillä olevaan materiaaliin kaavan aineistoista. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi aineiston pääpiirteitä.

Aineistosta voi jättää palautetta nähtävilläolon aikana 8.10.–29.10.2020.


Pyynikin Trikoon asemakaavoitus edennyt valmisteluvaiheeseen

Pyynikin Trikoon kaavahankkeessa on tavoitteena kehittää vanhaa tehdaskiinteistöä asumiseen sekä mahdollistaa uusia palveluita rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Asemakaavoituksen valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 8.–29.10.2020.

Voit tutustua nähtävillä olevaan materiaaliin kaavan aineistoista. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi aineiston pääpiirteitä.

Aineistosta voi jättää palautetta nähtävilläolon aikana 8.10.–29.10.2020 kirjaamoon.

Kaavaan liittyen oli mahdollista jättää kysymyksiä erillisellä lomakkeella 22.10.2020 asti, jotta niihin saa vastauksen kaavan nähtävilläolon aikana.

Kysymys: Miten saunarakennuksesta ja ravintolasta aiheutuva mahdollinen meluhaitta on huomioitu kaavoituksessa?

Vastaus: Hotellin toimijan pitää esittää kiinteistölle sellainen suunnitelma, ettei melusta aiheudu haittaa asumiselle. Tätä rajoitetaan mm. aukioloajoilla ja tilojen koolla. Kaavalla ei voida asettaa saunoille ja ravintoloille melurajoja. Terveyden- ja ympäristönsuojelu valvovat ympäristöhäiriöitä ja melu asuinalueen yhteydessä on luvanvaraista.

Kesäinen ilmakuva Pyynikin Trikoon alueen nykyisistä ja suunnitelluista rakennuksista
Kuva: Arkkitehdit Soini & Horto

Lisätietoa kaava-asioista

Kaava-asioissa voit aina olla yhteydessä Palvelupiste Frenckelliin. Poikkeustilanteesta johtuen suunnitelmiin tutustumista suositellaan ensisijaisesti internetissä.

Palvelupiste Frenckell
Frenckellinaukio 2 B
PL 487, 33101 Tampere
puh. (03) 565 64400
[email protected]


Mielipiteet ja muistutukset

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset valmisteilla olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected], mielipiteessä tulee mainita kaavaan liittyvä diaarinumero. Diaarinumero löytyy esimerkiksi kaavan aineistoista, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.


Kuvassa näkyy etualalla pienoismalli Tampereen kaupungista ja taka-alalla näyttelyssä ollut ensimmäinen raitiotievaunu, johon ihmiset pääsivät tutustumaan. Kaupungin pienoismallissa näkyy tarkimmin Särkänniemen alue sekä Amuria. Pienoismallissa näkyy valkoisella nykyinen rakenne tai keltaisella on esitetty kaavoitettavaksi suunniteltuja kohteita tuleville vuosille.
Maketti-näyttely (Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere)

Aiemmat tilaisuudet ja esittelyt

Etäyleisötilaisuus Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen asemakaavoituksesta

Alueen asemakaavoitus käynnistyy kilpailuehdotukseen perustuvan yleissuunnitelman laatimisella asemakaavaratkaisun pohjaksi. Aloitusvaiheen aineistoa on nähtävillä 24.9.–15.10.2020.

Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus maanantaina 5.10.2020 klo 17.

Voit tutustua nyt nähtävillä olevaan aineistoon tarkemmin seuraavien aineistolinkkien avulla.


Kaksi ajankohtaista asemakaavamuutosehdotusta Pispalassa

Pispalan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinalueen miljöön säilyttämiseen tähtäävä asemakaavojen ajanmukaistaminen etenee. Ala-Pispalassa sijaitsevaa Punaisen tukkitien eteläosaa ympäristöineen (kaava numero 8824) sekä siitä pohjoiseen sijaitsevaa laajempaa Ala- ja Ylä-Pispalan aluetta koskevat asemakaavan (kaava numero 8310) muutosehdotukset ovat nähtävillä 12.10.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

Etäyleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 30.9.2020 klo 16.30–18.


Kaupin urheilupuiston kaavoitus edennyt valmisteluvaiheeseen

Kaupin urheilupuiston käynnissä oleva asemakaavatyö on edennyt valmisteluvaiheeseen ja nyt nähtävillä on yleissuunnitelma, jossa on esitetty eri toimintojen sijoittumista urheilupuiston alueella. Suunnitelmassa on huomioitu toimintojen lisäksi reittejä sekä viheralueiden käsittelyä.

Valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 17.9.–8.10.2020. Voit tutustua aineistoihin alla olevista linkeistä ja katsoa lisäksi esittelyvideon, jossa esitellään tarkemmin kaavoituksen tämän hetkistä vaihetta. Etäyleisötilaisuus järjestettiin 23.9.2020 klo 16.30 alkaen.

Kaavaprosessin seuraavassa vaiheessa yleissuunnitelman pohjalta tullaan laatimaan kaavaehdotus. Yleissuunnitelmasta saatu palaute huomioidaan asemakaavaehdotusta laadittaessa.


Seminaari arkkitehtuuripolitiikasta 12.8.2020

Tampereen kaupunki ja TamSAFA järjestävät kolmen Tampereen arkkitehtuuripolitiikkaa käsittelevän seminaarin sarjan syksyllä 2020. Seminaarit osaltaan valmistelevat kaupungin arkkitehtuuripolitiikan päivittämistä. Ensimmäisen seminaarin teemana oli "Kohtaamiset".


Tutustu kahteen käynnistyneeseen kaavahankkeeseen keskustan alueella

Vehmaisten liikekeskuksen tontilla on käynnissä asemakaavamuutos, jossa tontin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asumiseen ja rakennusoikeutta ollaan lisäämässä. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 4.6.–25.6.2020.

Kyttälänkadun varrella kahdella vierekkäisellä tontilla käynnistyi yhtä aikaa kaksi asemakaavamuutosta. Kaavahankkeissa on tavoitteena purkaa nykyiset rakennukset Aleksanterinkadun ja Kyttälänkadun sekä Kyttälänkadun ja Tuomiokirkonkadun kulmista ja korvata ne uusilla asuinrakennuksilla. Aloitusvaiheen aineistot olivat nähtävillä 13.8.–3.9.2020. Voit tutustua aineistoihin alla olevista linkeistä ja katsoa lisäksi yhteisen esittelyvideon, jossa esitellään molempien kaavojen kaavaprosessin käynnistymistä.


Tutustu kaavoitukseen Vehmaisissa Kangasalantien varressa