Siirry sisältöön

Tilaisuudet ja esittelyt

Tälle sivulle on koottu tietoa asemakaavoituksen ajankohtaisista tilaisuuksista ja esittelyistä. Sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt.


Lielahden yleissuunnitelman luonnosaineisto tutustuttavissa

Nyt Lielahden yleissuunnitelmaluonnoksesta on nähtävillä kaksi luonnosvaihtoehtoa, joista kerätään palautetta jatkosuunnittelun tueksi. Vaihtoehdoissa esitetään erilaisia liikenneverkollisia ratkaisuja mm. raitiotieradan linjaus. Eteläosaan on tutkittu kaupunkimaista asuinrakentamista. Aineisto on nähtävillä 7.10.–8.11.2021 välisen ajan.

Luonnosaineiston pääpiirteitä esitellään videon muodossa, jonka voi katsoa itselle sopivana ajankohtana. Asukkaille aineistoa esitellään lisäksi suunnittelupäivystyksessä tiistaina 26.10.2021 kello 14–18 välisenä aikana Lielahtikeskuksessa. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta ja nähtävilläolevasta aineistosta löytyvät Lielahden yleissuunnitelman sivuilta.


Kaksi vaihtoehtoa nähtävillä Tammelan koulun kaavaluonnokseksi

Tammelan koulun asemakaavan suunnitelmat ovat edenneet valmisteluvaiheeseen. Kaavaluonnoksesta on nähtävillä kaksi erilaista vaihtoehtoa.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistoa on nähtävillä 7.10.–28.10.2021. Nähtävilläolon aikana kaavasta voi jättää mielipiteen kirjaamoon. Voit tutustua nähtävillä olevaan materiaaliin kaavan aineistot -linkistä. Kaavan esittelyvideolla kerrotaan nähtävillä olevan aineiston pääpiirteistä.Osallistu arkkitehtuuriohjelman uudistamistyöhön

Tampereen arkkitehtuuriohjelman uudistamiseksi järjestettiin kolmas kaikille avoin tilaisuus maanantaina 4.10.2021. Tilaisuuden teemana oli elinvoimainen rakennusala.

Kuinka rakennusalan toimijat näkevät oman roolinsa Tampereen arkkitehtuuriohjelman toteuttamisessa? Tavoitteena on jakaa tietoa onnistuneista toimintamalleista ja muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten tulevaisuuden Tamperetta rakennetaan. Keskustelun tuloksena Tampereen arkkitehtuuriohjelmaan saadaan ajankohtainen ja paikallinen näkökulma elinvoimaisesta rakennusalasta. Tilaisuuksien sarjan päättää pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Aiemmat tilaisuudet järjestettiin 30.8. ja 13.9.2021.


Lisätietoa kaava-asioista

Kaava-asioissa voit aina olla yhteydessä Tampereen palvelupisteeseen. Poikkeustilanteesta johtuen suunnitelmiin tutustumista suositellaan ensisijaisesti internetissä.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487


Mielipiteet ja muistutukset

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset valmisteilla olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected], mielipiteessä tulee mainita kaavaan liittyvä diaarinumero. Diaarinumero löytyy esimerkiksi kaavan aineistoista, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.


Kuvassa näkyy etualalla pienoismalli Tampereen kaupungista ja taka-alalla näyttelyssä ollut ensimmäinen raitiotievaunu, johon ihmiset pääsivät tutustumaan. Kaupungin pienoismallissa näkyy tarkimmin Särkänniemen alue sekä Amuria. Pienoismallissa näkyy valkoisella nykyinen rakenne tai keltaisella on esitetty kaavoitettavaksi suunniteltuja kohteita tuleville vuosille.
Maketti-näyttely (Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere)

Aiemmat tilaisuudet ja esittelyt

Lintulammella Ollinojankadulle uutta rakentamista asumiselle – asemakaavoitus edennyt ehdotusvaiheeseen

Ehdotusvaiheessa olevassa asemakaavamuutoksessa esitetään täydentävää uudisrakentamista Lintulammen kaupunginosaan. Possilankadun varteen on suunniteltu paritalo ja Ollinojankadun varteen 3-4 kerroksinen asuinkerrostalo. Asemakaavan ehdotusvaiheen aineistoa oli nähtävillä 30.9.–14.10.2021.


Esittelyvideo Salhojankatu 5 asemakaavamuutoksesta

Tammelassa Salhojankatu 5:ssä käynnissä oleva asemakaavamuutos on edennyt valmisteluvaiheeseen. Edellisen kerran palautetta kerättiin syksyllä 2020. Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 16.9.–7.10.2021.


Täydennysrakentamista Tammelaan Peltokadun varrelle

Tammelassa Peltokadun varrella käynnistyy useamman korttelin aluetta koskeva täydennysrakentamisen asemakaavahanke. Suunnittelualue sijoittuu kadun itäpuolella viidelle eri tontille. Asemakaavan aloitusvaiheen aineisto oli nähtävillä 16.9.–7.10.2021.


Etäyleisötilaisuus Pappilansaaren ranta-asemakaavasta

Teiskon Pappilansaaren ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 16.9.–7.10.2021 välisen ajan. Ranta-asemakaavan tavoitteena on parantaa seurakuntayhtymän edellytyksiä kehittää Pappilansaarta uusia toimintoja mahdollistamalla. Pappilansaari kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin.

Hankkeen aloituksen yhteydessä järjestettiin yleisötilaisuus ja työpaja helmikuussa 2019. Syksyllä 2021 nähtävillä olleeseen aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus tiistaina 21.9.2021 kello 18.00 alkaen.


Asumista Vehmaisten liikekeskuksen yhteyteen

Vehmaisten liikekeskuksen tontilla on käynnissä asemakaavamuutos, jossa tontin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa siten, että asemakaavamuutos sallisi liikehuoneiston lisäksi tontille uusia asuntoja. Valmisteluaineisto oli nähtävillä kesäkuussa 2020. Asemakaavaa on kehitetty kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi.

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 5.8.–6.9.2021 väliseksi ajaksi.


Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen kaavoitus etenee

Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 10.6.–5.8.2021.

Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Liven välityksellä tiistaina 22.6.2021 klo 16.30 alkaen. Tilaisuudessa esiteltiin asemakaavoituksen senhetkistä tilannetta ja osallistujilla oli mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä sekä kommentteja.


Asemakaavoituksen etäyleisötilaisuus Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin suunnittelusta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Tampereen taidemuseon laajentaminen ja toiminnan kehittäminen sekä Pyynikintorin alueen kehittäminen. Valmisteluvaiheen aineistona oli nähtävillä kaksi erilaista vaihtoehtoa, joista kerättiin palautetta.

Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 10.6.–5.8.2021. Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Liven välityksellä maanantaina 21.6.2021 klo 16.30 alkaen. Tilaisuudessa esiteltiin asemakaavoituksen tilannetta ja osallistujilla on mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä sekä kommentteja.


Videolla esitellään Ahvenisjärven koulun laajennuksen asemakaavoituksen etenemistä

Ahvenisjärven koulun laajennuksen asemakaavamuutoksessa tavoitteena on päivittää asemakaava vastamaan kasvatuksen ja opetuksen tulevia tarpeita keskeiselle paikalle asutuksen, palveluiden ja joukkoliikenteen äärelle. Suunnittelussa tutkitaan vaihtoehtoina uudisrakentaminen ja nykyisten rakennusten perusparannus ja laajennus. Nähtävillä oli kaksi erilaista kaavaluonnosvaihtoehtoa.

Ahvenisjärven koulun asemakaavoitus on käynnistynyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuuluttamisella vireille loppuvuodesta 2020. Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 10.6.–5.8.2021.


Nähtävillä kolme erilaista luonnosvaihtoehtoa Amurista Kortelahdenkadun varren asemakaavamuutoksesta

Kortelahdenkatu 14–16 kohdetta koskeva asemakaavamuutos on edennyt valmisteluvaiheeseen. Nähtävillä on kolme kaavaluonnosvaihtoehtoa (A, B ja C), joissa on esitetty erilaisia toteutusvaihtoehtoja kaavamuutosalueelle.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 3.6.–24.6.2021.

Kaavaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä pystyi esittämään erillisellä lomakkeella 4.6.–17.6.2021 välisenä aikana. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistiin osana kaavan 8798 aineistoa maanantaina 21.6.2021. Vastaukset julkaistiin samana päivänä myös nähtävilläolon loppuajaksi tällä sivulla.


Etäyleisötilaisuus Messukylänkatu 21–27 asemakaavasta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Messukylänkadun yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti osoittaa täydennysrakentamista osoitteeseen Messukylänkatu 21–27. Tonttien nykyiset käyttötarkoitukset muuttuvat asuinkäyttöön ja katutason suunnitellaan liiketilaa.

Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 14.5.–4.6.2021.

Nähtävillä olleeseen aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Liven välityksellä keskiviikkona 26.5.2021 klo 17.00 alkaen. Tilaisuudessa esiteltiin asemakaavoituksen tilannetta ja osallistujilla oli mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja kommentteja kirjoittamalla.


Maanalainen asemakaavaluonnos P-Hämpin laajennuksesta nähtävillä

Suunnittelun tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset P-Hämpin laajennuksen toteuttamiselle. P-Hämpin laajennus liittyy samanaikaisesti valmisteilla olevaan Tampereen Asemakeskus-hankkeeseen. Asemakeskuksen ja P-Hämpin laajennuksen suunnittelun tavoitteena on pysäköinnin lisäksi myös Asemakeskuksen huollon järjestäminen maanalaisten tilojen kautta.

Kaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 14.5.–4.6.2021.

Lisätietoa Asemakeskuksen suunnittelusta ja P-Hämpin laajennuksesta Kannen alueen sivuilla osiossa Suunnitteluaineistot


Messukylän päiväkotia sekä koulun laajennusta koskeva kaavaehdotus nähtävillä

Asemakaavan tavoitteina on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen Messukylänkadun varrelle ja osoittaa laajentumismahdollisuus Messukylän koululle Kyläojankadun varrella. Liikennejärjestelyt on tarkoitus järjestellä kokonaisuutena ja Fanny Nymanin puistoalueella kulkuyhteyksiin tehdään tarvittavia muutoksia ja parannuksia.

Marraskuussa 2019 käynnistynyt asemakaavoitus on edennyt nyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä marras-joulukuussa 2020 ja ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä nyt 29.4.–31.5.2021.


Etätyöpaja Iidesjärven suunnittelusta 5.5.2021

Iidesjärven ja Nekalantien väliselle alueelle laaditaan asemakaavaa, ja siihen liittyvä puistosuunnittelu on alkuvaiheessa. Iidesjärvelle ja sen laajemmalle rantavyöhykkeelle valmistellaan luonnonsuojelualueen perustamista sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Tilaisuuden tarkoituksena on kertoa näiden suunnitelmien valmistelusta ja keskustella alueen merkityksestä ja käytöstä niin luontoarvojen kuin virkistyksenkin näkökulmasta.

Kaikille avoin työpaja järjestettiin etäyhteyksin 5.5.2021 klo 17-19.


Uusi seurakuntatalo Messukylän kirkon yhteyteen

Alkuvuodesta 2021 käynnistyneessä Messukylän kirkon ja hautausmaan asemakaavamuutoksessa tavoitteena on sovittaa uusi seurakuntatalo kirkon yhteyteen rakennustaiteelliset ja maisemalliset arvot huomioiden. Rakennus on suunniteltu liitettäväksi kirkkoon lasisella nivelosalla. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa olivat nähtävillä 18.3.–8.4.2021.


Asemakaavamuutos Juhannuskylän kaupunginosassa

Juhannuskylän asemakaavamuutos on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuuluttamisella nähtäville. Asemakaavatyössä sovitetaan yhteen alueen täydennysrakentamista ja kulttuurihistoriallisien arvojen suojelua koskevat tavoitteet. Asemakaavan aloitusvaiheen aineisto oli nähtävillä 25.2.–18.3.2021.

Kaavaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä pystyi esittämään erillisellä lomakkeella 25.2.–7.3.2021 välisen ajan. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistiin osana kaavan 8839 aineistoa 11.3.2021.

Juhannuskylän kaava-alue kartalla

Hervannassa Tekniikankadun varteen toimisto- ja työpaikkarakentamisen lisäksi asumista

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa osa toimisto- ja työpaikkarakentamisoikeudesta asuinrakentamiseksi. Rakennusoikeutta on tarkoitus myös lisätä. Lisäksi tavoitteena on parantaa kävely- ja pyöräilyreittejä, merkitä paikka puistolle ja leikkipaikalle sekä kehittää Hervannan valtaväylän kaupunkimaisemaa. Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistoa oli nähtävillä 25.2.–18.3.2021.

Viitesuunnitelman havainnekuva, Verstas Arkkitehdit Oy

Lintulammella Ollinojankadulle uutta rakentamista asumiselle

Nyt valmisteluvaiheessa olevassa asemakaavamuutoksessa esitetään täydentävää uudisrakentamista Lintulammen kaupunginosaan. Possilankadun varteen on suunniteltu paritalo ja Ollinojankadun varteen 3-4 kerroksinen asuinkerrostalo. Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistoa oli nähtävillä 11.2.–4.3.2021.


Hiedanrannan tehdasalueen ja sen lähiympäristön asuinalueen asemakaavoitus käynnistynyt

Asemakaavamuutoksen kohteena on Lielahden kaupunginosasta laaja alue, joka kattaa Hiedanrannan tehdaskokonaisuuden, Lielahden kartanon puistoineen sekä Hiedanrannan yleissuunnitelman pohjalta kaduiksi, puistoksi ja asuinkortteleiksi kaavoitettavaa aluetta Lielahdenkadulta tehtaan suuntaan. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.–25.2.2021.


Kaavamuutos Lahdesjärvellä ehdotusvaiheessa

Lahdesjärven kaupunginosassa Akulatinkadulla on käynnissä asemakaavamuutos, jossa on tavoitteena muuttaa toiminnan painopiste kaupasta teollisuuteen ja tutkia suuren teollisuuslaitoksen sijoittumismahdollisuus alueelle. Kaavaehdotus selvityksineen oli nähtävillä 10.12.2020–14.1.2021.

Akulatinkadun kaava-alue ilmakuvassa

Asumista Tullin alueelle asuintorniin

Tullin alueelle on suunnitteilla uusi asuintornitalo Sumeliuksenkadun varrelle. Pienteollisuustalon tonttia on tavoitteena täydentää korkealla asuinkerrostalolla. Pienteollisuustalo säilyy toimisto- ja liiketilana. Asemakaavoitus on käynnistynyt ja aloitusvaiheen aineistoa oli nähtävillä 10.12.2020–7.1.2021.


Asumista Messukylänkadun varrelle

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Messukylänkadun yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti osoittaa täydennysrakentamista osoitteeseen Messukylänkatu 21–27. Tonttien nykyiset käyttötarkoitukset muuttuvat asuinkäyttöön ja katutasoon suunnitellaan liiketilaa. Esitetyt uudet rakennukset ovat nelikerroksisia kerrostaloja ja pysäköinti on suunniteltu sijoittuvaksi pääasiassa maan alle.

Vuonna 2018 käynnistyneen asemakaavahankkeen tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa olivat nähtävillä 10.12.2020–7.1.2021, sillä kaava-alue laajentuu ja viitesuunnitelmia on kehitetty vuoden 2018 nähtävillä olon jälkeen.


Iidesjärven puiston asemakaavoitus käynnistyy

Käynnistyneen asemakaavahankkeen tavoitteena on, että Nekalantien varrelle, Iidesjärven rantaan, suunnitellaan kaiken ikäisille tarkoitettu monipuolinen toiminta- ja oleskelupuisto. Samalla kehitetään alueen virkistysyhteyksiä ja arvioidaan alueella mahdollisesti tarvittavan rakentamisen määrä. Iidesjärven puiston suunnittelun lähtökohtina pidetään alueen luonto- ja maisema-arvoja.

Asemakaavan aloitusvaiheen aineisto oli nähtävillä 19.11.–10.12.2020.

Tutustuitko jo asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja esittelyvideoon, mutta tarvitset vielä lisätietoja varsinaisen palautteen antamista varten? Kaavasta oli mahdollista esittää siihen liittyviä tarkentavia kysymyksiä erillisellä lomakkeella 19.–30.11.2020 välisenä aikana. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan osana kaavan 8725 aineistoa perjantaina 4.12.2020. Lisäksi vastaukset julkaistaan nähtävilläolon loppuajaksi tällä sivulla.


Messukylän päiväkotia sekä koulun laajennusta koskeva asemakaavoitus etenee

Asemakaavan tavoitteina on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen Messukylänkadun varrelle ja osoittaa laajentumismahdollisuus Messukylän koululle Kyläojankadun varrella. Liikennejärjestelyt on tarkoitus järjestellä kokonaisuutena ja Fanny Nymanin puistoalueella kulkuyhteyksiin tehdään tarvittavia muutoksia ja parannuksia.

Marraskuussa 2019 käynnistynyt asemakaavoitus on edennyt nyt valmisteluvaiheeseen. Valmisteluaineistoa oli nähtävillä 12.11.–3.12.2020, jonka aikana siitä pystyi jättämään palautetta.

Kaupunkimallin hahmotelma asemakaavaluonnoksen mukaisista rakennusmassoista Messukylän uuden päiväkodin ja koulun laajennuksessa

Etäyleisötilaisuus Hyhkynlaakson asemakaavan muutoksesta

Nokian moottoritien ja Pyhäjärven väliin sijoittuvalle Hyhkynlaakson alueelle ollaan kaavoittamassa asumista Kaarilaan olemassa olevan asuinalueen jatkoksi. Valmistuttuaan asuinalueen laajennus tarjoaa kodin noin 1 000 asukkaalle.

Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 5.11.–3.12.2020, jonka aikana aineistosta pystyi antamaan palautetta kirjaamoon.

Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Liven välityksellä keskiviikkona 18.11.2020 klo 16.30 alkaen. Tilaisuudessa esiteltiin asemakaavoituksen tämän hetkistä tilannetta.

Hyhkynlaakso lounaasta havainnekuvassa

Esittelyvideo Ahvenisjärven koulun laajennuksen asemakaavoituksen käynnistymisestä

Ahvenisjärven koulun laajennukseen tähtäävä asemakaavamuutos koskee Pohjois-Hervannan koulutalon tonttia. Muutoksen tavoitteena on, että asemakaava vastaa kasvatuksen ja opetuksen tulevia tarpeita keskeisellä paikalla asutuksen, palveluiden ja joukkoliikenteen äärellä. Nykyisen koulurakennuksen osalta suunnittelussa tutkitaan vaihtoehtoina uudisrakentaminen ja nykyisten rakennusten perusparannus ja laajennus. Lisäksi varaudutaan päiväkodin rakentamiseen.

Ahvenisjärven koulun asemakaavoitus on käynnistynyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuuluttamisella vireille. Aloitusvaiheen aineisto oli nähtävillä 5.–26.11.2020, jonka aikana siitä pystyi jättämään palautetta.


Tesomajärven tuntumaan asumista vanhalle koulun tontille

Tesomajärven itäpuolelle, entiselle koulun tontille kaavoitetaan asumista. Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 8.10.–29.10.2020. Tavoitteena on rakentaa alueelle kerrostaloja ja pienkerrostaloja alueen arvot ja maisema huomioiden niin, että puustoa säilytetään.


Pyynikin Trikoon asemakaavoitus edennyt valmisteluvaiheeseen

Pyynikin Trikoon kaavahankkeessa on tavoitteena kehittää vanhaa tehdaskiinteistöä asumiseen sekä mahdollistaa uusia palveluita rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Asemakaavoituksen valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 8.–29.10.2020.

Kaavaan liittyen oli mahdollista jättää kysymyksiä erillisellä lomakkeella 22.10.2020 asti, jotta niihin saa vastauksen kaavan nähtävilläolon aikana.

Kysymys: Miten saunarakennuksesta ja ravintolasta aiheutuva mahdollinen meluhaitta on huomioitu kaavoituksessa?

Vastaus: Hotellin toimijan pitää esittää kiinteistölle sellainen suunnitelma, ettei melusta aiheudu haittaa asumiselle. Tätä rajoitetaan mm. aukioloajoilla ja tilojen koolla. Kaavalla ei voida asettaa saunoille ja ravintoloille melurajoja. Terveyden- ja ympäristönsuojelu valvovat ympäristöhäiriöitä ja melu asuinalueen yhteydessä on luvanvaraista.

Kesäinen ilmakuva Pyynikin Trikoon alueen nykyisistä ja suunnitelluista rakennuksista
Kuva: Arkkitehdit Soini & Horto

Etäyleisötilaisuus Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen asemakaavoituksesta

Alueen asemakaavoitus käynnistyy kilpailuehdotukseen perustuvan yleissuunnitelman laatimisella asemakaavaratkaisun pohjaksi. Aloitusvaiheen aineistoa oli nähtävillä 24.9.–15.10.2020.

Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus maanantaina 5.10.2020 klo 17.


Kaksi ajankohtaista asemakaavamuutosehdotusta Pispalassa

Pispalan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinalueen miljöön säilyttämiseen tähtäävä asemakaavojen ajanmukaistaminen etenee. Ala-Pispalassa sijaitsevaa Punaisen tukkitien eteläosaa ympäristöineen (kaava numero 8824) sekä siitä pohjoiseen sijaitsevaa laajempaa Ala- ja Ylä-Pispalan aluetta koskevat asemakaavan (kaava numero 8310) muutosehdotukset olivat nähtävillä 12.10.2020 saakka.

Etäyleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 30.9.2020 klo 16.30–18.


Kaupin urheilupuiston kaavoitus edennyt valmisteluvaiheeseen

Kaupin urheilupuiston käynnissä oleva asemakaavatyö on edennyt valmisteluvaiheeseen ja nyt nähtävillä on yleissuunnitelma, jossa on esitetty eri toimintojen sijoittumista urheilupuiston alueella. Suunnitelmassa on huomioitu toimintojen lisäksi reittejä sekä viheralueiden käsittelyä.

Valmisteluvaiheen aineistot olivat nähtävillä 17.9.–8.10.2020. Etäyleisötilaisuus järjestettiin 23.9.2020 klo 16.30 alkaen.


Tutustu kahteen käynnistyneeseen kaavahankkeeseen keskustan alueella

Kyttälänkadun varrella kahdella vierekkäisellä tontilla käynnistyi yhtä aikaa kaksi asemakaavamuutosta. Kaavahankkeissa on tavoitteena purkaa nykyiset rakennukset Aleksanterinkadun ja Kyttälänkadun sekä Kyttälänkadun ja Tuomiokirkonkadun kulmista ja korvata ne uusilla asuinrakennuksilla. Aloitusvaiheen aineistot olivat nähtävillä 13.8.–3.9.2020.


Tutustu kaavoitukseen Vehmaisissa Kangasalantien varressa

Vehmaisten liikekeskuksen tontilla on käynnissä asemakaavamuutos, jossa tontin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asumiseen ja rakennusoikeutta ollaan lisäämässä. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 4.6.–25.6.2020.