Siirry sisältöön

Ratinan Voimakatu

Karttaan on rajattu kaavan suunnittelualue Ratinassa Voimakatuun ja Tampereen valtatieden rajautuen.
Kaavan suunnittelualue

Ratinan rakentamattomien tonttien kaavoitus alkaa. Kaava-alueeseen kuuluu Tampereen valtatien ja Voimakadun väliin sijoittuva kortteli nro 453.

Markkinatilanteen muututtua ei paikalle kaavoitetulle toimitilarakentamiselle ole ollut kysyntää ja Tampereen valtatien varren tontit ovat sen tähden jääneet rakentamatta. Tonttien käyttötarkoitus halutaan muuttaa asumiseen. Samalla Sähkölaitoksen v. 1997 rakennettu toimistorakennus puretaan ja korvataan asuinrakennuksella. Vanhat punatiilirakennukset on suojeltu ja ne säilyvät nykyisellään.

Kaavaprosessi ja osallistuminen

Kaavaprosessi käynnistyi kuuluttamalla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä valmisteluaineistoa nähtäville 22.5.–12.6.2020 väliseksi ajaksi. Lisätietoa kaavan sen hetkisestä suunnittelutilanteesta sai kaavan aineistojen lisäksi aloitusvaiheen esittelyvideosta.

Kaavan aloitusvaiheen nähtävillä olevista aineistoista oli mahdollista jättää tarkentavia kysymyksiä 22.5.–31.5.2020 välisenä aikana erillisellä lomakkeella. Vastauskooste jätetyistä kysymyksistä on julkaistu alla ja on liitetty osaksi kaavan aineistoa.

Näkymäkuvassa on esitetty massoittelu siitä, miten uudet rakennukset sopivat Ratinan nykyiseen rakennuskantaan ja maisemaan. Nykyiset rakennukset on esitetty kuvassa valkoisella ja uudet rakennukset keltaisella. Uusien rakennusten massoittelu myötäilee olemassa olevaa rakennuskantaa muun muassa korkeuden osalta. Maisemassa näkyy myös Ratinan stadion, Ratinan kauppakeskus, Laukonsilta ja Laukontori.
Näkymäkuva. Kuva: arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hanna Ohtola
puhelin 041 7300 143
sähköposti [email protected]