Siirry sisältöön

Rakennuskiellot ja rakentamistapaohje

Rakennuskiellot ovat tällä hetkellä voimassa seuraavasti:

  • Ala-Pispala rakennuskielto 3.3.2022 asti
  • Kaavojen 8309 ja 8310 alueilla rakennuskielto 3.3.2022 asti
  • Tahmelassa rakennuskielto 17.9.2022 asti

Rakennuskieltoa voidaan pidentää kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kaksi vuotta kerrallaan.

Rakennuskielto on rauennut I-vaiheen kaavojen 8256 ja 8257 alueilla kaavojen tultua voimaan 15.3.2017.

Rakennuskiellon aikana uudis- ja korjausrakentaminen sekä laajentaminen on mahdollista poikkeamismenettelyllä (Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 171§-174§). Sisäpuolisiin muutoksiin ei sovelleta rakennuskieltoa (MRL 135.2 §).

Poikkeamislupaharkintaa ohjaa Pispalan asemakaavoituksen II- ja III-vaiheiden alueilla I-vaiheen rakentamistapaohje.

Lisätiedot

Toimistoarkkitehti
Merja Kinos
puhelin 040 481 2571