Siirry sisältöön

I-vaiheen kaava-aineistot

Pispalan I-vaiheen asemakaavat 8256 ja 8257 tulivat voimaan 15.3.2017. Rakennuskielto on rauennut voimaan tulleiden kaavojen alueilla.

Osallistumisen järjestäminen

2013

2012

2011

2010

2008

Osallisryhmien kokoukset

Pispalan ja Santalahden osallisryhmiin haettiin jäseniä kuulutuksella ja Pispalan II kaupunginosakonferenssissa ajalla 28.11. - 19.12.2008.

Osallisryhmiin haettiin alueen asukkaiden, kiinteistönomistajien, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien edustajia. Ryhmien jäsenten tehtävänä on esittää sidosryhmänsä näkemyksiä, mielipiteitä ja kommentteja ja toisaalta välittää tietoa suunnittelun edistymisestä edustamilleen tahoille.

Pispalan osalta kaavavaiheen I osallisryhmät ovat kokoontuneet yhdeksän kertaa yhdessä.

KaOs-projekti

KaupunginOsa eli KaOs-projekti oli Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen kautta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Suomen valtion rahoittama projekti, jota hallinnoi Tampereen kaupungin Suunnittelupalvelut. Projektin osatoteuttajana toimi Pispalan kumppanuusverkosto/Pispalan kirjastoyhdistys ry.

Projektin tarkoitus oli kehittää alueellista osallistumista, tukea asemakaavoituksen osallistumisprosessia sekä tuottaa Pispalan kehityskuva asemakaavoituksen pohjaksi.