Siirry sisältöön

Ojala

Ojalasta kehittyy noin 4000 asukkaan alue vuoteen 2030 mennessä. Ojala rakentuu yhdessä Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan kanssa, ja osa Ojalan palveluista on tarkoitus tuottaa Lamminrahkassa. Alueiden suunnittelu ja rakentaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa, myös asemakaavoitus etenee yhtä aikaisesti kummassakin kunnassa.

Ojalan osayleiskaava astui voimaan tammikuussa 2016. Kaavaratkaisu huomioi Ojalan arvokkaat luontoalueet sekä olevat virkistysyhteydet. Alueelle on tarkoitus tehdä asemakaava useassa eri vaiheessa. Asemakaavatyön pohjaksi alueelle on laadittu kaavarunko vuonna 2015.

Ojalan alueen asemakaavaehdotus

Ojalan ensimmäinen asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.11. - 2.1.2018. Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Ojalaan, Ojalankylän ja Kumpulan läheisyyteen. Ojalan ensimmäinen asema-kaava tuo alueelle noin 2000 asukasta. Ensimmäinen asemakaava aloittaa alueen rakentumisen. Suunnittelua jatketaan myöhemmin seuraavilla asemakaavoilla, joiden myötä alueesta kasvaa noin 4500 asukkaan alue.

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden kokoojakadun rakentaminen Aitolahdentieltä Kangasalan rajalle, josta se tulee jatkumaan aina Lamminrahkan eritasoliittymään asti. Rakentaminen sijoittuu kallioisille selänteille, ja luontoarvoiltaan rikkaat laaksoalueet jäävät lähivirkistysalueiksi.

Ojalan keskus sijoittuu Mossin puistokadun (pääkatu) ja Mossinkaaren risteyksen ympärille. Keskustassa rakentaminen on suhteellisen tehokasta, kerrostalovaltaista. Tärkeimmät palvelut sijoittuvat keskustaan. Asemakaava-alueelle muodostuu 98 uutta omakotitonttia. Lähes puolet kaavan kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin. Valtaosa kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.


Ojalan kaava-alueen laajoilla viheralueilla on rikas luonto. Alueella asuu mm. liito-oravia. Kuvassa liito-oravan papanoita.

Ojalassa on valtava siirtolohkare, jonka koko vastaa noin 2–3 -kerroksista kivitaloa.

Halimasjärvenoja.

Kuvassa on eräs Ojalan luonnon erikoisuuksista, ns. ”piilopuro”.

Lisätiedot

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935