Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Kunkun parkki

Kunkun parkin asemakaavoituksen alustava suunnittelualue rajoittuu lännessä Koulukatuun, etelässä Tiiliruukinkatuun, pohjoisessa Satakunnankatuun ja idässä Tammerkosken itärantaan.

Hanke käsittää sekä maanalaisten pysäköintitilojen rakentamisen että mahdolliset pysäköintitilojen alapuoliset huoltotilat. Maanalainen pysäköintilaitos vaatii lisäksi sisäänajo- ja ulostuloramppien rakentamista.

Keskustan kehittämisohjelman (Viiden tähden keskusta) mukaisesti keskustaa pyritään kehittämään viihtyisämmäksi siellä asuville ja asioiville. Kunkun parkki –hankkeen tavoitteena on parantaa keskustan länsiosan autoliikennesaavutettavuutta, vahvistaa keskustan vetovoimaa ja luoda edellytyksiä keskustan länsiosan katuverkoston jalankulkupainotteisuuden kehittämiselle.

Suunnittelualuetta koskevan asemakaavamuutoksen päätavoitteena on lisätä keskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta mahdollistamalla pysäköinnin ja huollon siirtyminen maan alle sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden viihtyisämpi ja sujuvampi liikkumisen ympäristö.

Laadittava asemakaava perustuu Tampereen ydinkeskustan maanalaisen huollon ja pysäköinnin yleissuunnitelmaan, jota kaupunginhallitus käsitteli suunnittelukokouksessaan 29.4.2013.

Käyttöoikeusurakan toteuttajan valinta

Tampereen keskustan maanalaisen pysäköintijärjestelmän toisen vaiheen eli Kunkun parkki -pysäköintilaitoksen suunnittelun, toteutuksen ja operoinnin käyttöoikeusurakkan toteuttajaksi on valittu Finnpark Oy.

Kaavaluonnos

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kunkun parkki -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) oli nähtävillä 15.10. - 30.11.2015. Pirkanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta 1.2.2016.

Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavoitus
Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908