Siirry sisältöön

Näsikallion maanalainen eritasoliittymä, Amuritunneli ja Kunkun parkki

Havainne: Näsinkallion eritasoliittymä ja Amuritunneli kartalla
Kartassa on esitetty suunnitteilla oleva, Rantaväylän tunneliin Näsikallion kohdalle sijoittuva maanalainen eritasoliittymä (punainen) ja Satakunnankadulle johtava maanalainen katu eli Amuritunneli (sininen).

Suunnittelun lähtökohdat

Tampereen ydinkeskustan maanalaisen liikenteen, pysäköinnin ja huollon kehittämistavoitteita ja toteuttamisen vaihtoehtoja on tarkasteltu jo vuosikymmenten ajan mm. maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ja keskustan liikenneverkon kehittämissuunnitelmien sekä hankekohtaisten selvitysten ja vaikutusarviointien yhteydessä.

Merkittävimpiä jo toteutuneita kehittämishankkeita ovat vuonna 2012 valmistunut Finnpark Oy:n kalliopysäköintilaitos P-Hämppi sekä valtion ja Tampereen kaupungin yhteishankkeena toteutettu Santalahden ja Naistenlahden välinen Rantaväylän maantietunneli, joka avattiin liikenteelle marraskuussa 2016.

Rantaväylän tunnelia suunnittelun aikana oli kritisoitu sitä, että toteutukseen valittu vaihtoehto ei palvele Tampereen keskustan pohjoisosasta itään suuntautuvaa liikennettä. Tästä johtuen hankkeessa varauduttiin tunnelin keskivaiheille sijoittuvan maanalaisen eritasoliittymän toteuttamiseen. Rakentamisvaiheessa liittymästä toteutettiin nykyiset ajotunnelit ylittävä risteyssilta sekä sillalta ajotunneleihin johtavien ramppien alkupäät.

Tammerkosken länsipuolelle sijoittuvan kalliopysäköintilaitoksen suunnittelu on aloitettu jo 1990-luvulla. Kunkun parkiksi nimetyn hankkeen toteutukseen tähtäävä suunnittelu ja asemakaavojen jatkovalmistelu käynnistettiin vuonna 2013.

Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän sekä liittymästä maanpäälliselle katuverkolle johtavan Amuritunnelin ja Kunkun parkin ajoyhteyden jatkosuunnittelu käynnistyi vuonna 2017. Samanaikaisesti keskustan itäpuolella aloitettiin Tampereen Asemakeskus- hankkeeseen liittyvä P-Hämpin laajennuksen ja uuden etelän suunnan ajoyhteyden suunnittelu.

Kunkun parkin ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi vuonna 2016 ja käyttöoikeusurakkaa koskenut hankintamenettely vuonna 2018. Kilpailutuksen voittaneen Finnpark Oy:n ja kaupungin välisen aiesopimuksen mukaan Kunkun parkin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan 1.277 autopaikkaa käsittävä pysäköintilaitos sekä tarvittavat yhteydet maanpäällisille kiinteistöille ja katuverkolle.

Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion maanalainen eritasoliittymä ja Amuritunneli

Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän ja Amuritunnelin maanalainen asemakaava kuulutettiin vireille 4.1.2018. Kaavan valmisteluaineisto, johon sisältyi mm. asemakaavan ja hankkeen yleissuunnitelman luonnokset sekä näihin liittyviä taustaselvityksiä, oli julkisesti nähtävillä 7.12.2018-24.1.2019 välisen ajan. Valmisteilla olevan kaavaehdotuksen julkisesta nähtäville asettamisesta päättää yhdyskuntalautakunta.

Maanalainen asemakaava nro 8437, Kunkun parkki

Kunkun parkin maanalainen asemakaava kuulutettiin vireille 12.9.2013. Kaavan valmisteluaineisto, johon sisältyi mm. asemakaavan ja hankesuunnitelman luonnokset sekä näihin liittyviä taustaselvityksiä, oli julkisesti nähtävillä 22.9.–12.10.2016 välisen ajan. Valmisteilla olevan kaavaehdotuksen julkisesta nähtäville asettamisesta päättää yhdyskuntalautakunta.

Lisätiedot

Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326

Kehitysohjelmat / Viiden Tähden keskusta
Hankekehityspäällikkö
Juha Kaivonen
puhelin 040 680 0179

Liikennejärjestelmän suunnittelu
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518