a a

Näsikallion maanalainen eritasoliittymä, Amuritunneli ja Kunkun parkki